Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych w Edukacyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości

Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym w ramach prowadzonych działań na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia zawodowe.

 

EIP w Zdziwóju zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

Aktualnie prowadzony jest nabór na szkolenie: pracownik biurowy.

Udział w nim może wziąć:

 • osoba zagrożona ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego
 • powyżej 18. roku życia
 • zamieszkująca na terenie woj. mazowieckiego
 • bierna zawodowo, bezrobotna zarejestrowana lub niezarejestrowana w Urzędzie Pracy

 

W projekcie podejmowane są następujące działania:

 • diagnoza doradcy zawodowego
 • wsparcie psychologa
 • wsparcie prawnika
 • 3-dniowy trening kompetencji społecznych
 • 100-godzinne szkolenie zawodowe (szkolenie jest wynagradzane stypendium szkoleniowym)
 • możliwy płatny 4-miesięczny staż zawodowy,
 • zatrudnienie po odbytym stażu
 • możliwość zwrotu kosztów dojazdów
 • możliwość wsparcia finansowego pracodawców, przyjmujących uczestników szkolenia na staż

Szkolenia mają za zadanie podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno – wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu).

Zapisy przyjmowane są pod numerem tel.: 574 299 533 do 10.10.2022 r. Ilość miejsc ograniczona.

 

 

ren

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments