Wakacje od składek ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców jeszcze w tym roku – jest decyzja Sejmu

Jeszcze w tym roku mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. wakacji składkowych. W czwartek Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązanie ma zapewnić coroczne obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Rząd szacuje, że z tzw. wakacji składkowych będzie mogło skorzystać ok. 1,7 mln osób.

 

Wakacje składkowe to szansa, aby w wybranym miesiącu przedsiębiorca nie ponosił dodatkowych kosztów związanych z prowadzonym biznesem. Składki w tym czasie zostaną pokryte przez państwo, dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał obawiać się o ciągłość świadczeń. Co więcej przedsiębiorca będzie miał wybór czy w miesiącu w którym skorzysta z wakacji składkowych wyjedzie na urlop, jeśli nie to nadal będzie mógł pracować na rzecz swoich kontrahentów i osiągać z tego tytułu przychód – mówi minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

– Jednocześnie, to od przedsiębiorcy będzie zależeć, czy będzie chciał skorzystać z naszej propozycji. Dajemy mu wybór, bo najlepiej wie co jest dla niego najkorzystniejsze – zaznacza wiceminister Jacek Tomczak.

Wakacje składkowe – dla kogo?

Rozwiązanie skierowane jest do mikroprzedsiębiorców, wpisanych do CEIDG, którzy ubezpieczają do 10 osób (tj. siebie i maksymalnie 9 innych osób), a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro.

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis.

Rozwiązanie nie będzie dotyczyć osób, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Zastrzeżenie takie ma zapobiegać tzw. „wypychaniu” pracowników na samozatrudnienie.

Wakacje składkowe – zasady

Wakacje składkowe dotyczą zwolnienia z opłacania składek w jednym wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Jest to rozwiązanie dobrowolne. Przedsiębiorca sam zdecyduje, czy i kiedy będzie chciał z niego skorzystać. Zwolnienie z opłacania składek dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Wakacje nie będą miały wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Podczas korzystania z ulgi, składkę na ubezpieczenia społeczne zapłaci za przedsiębiorców budżet państwa. Korzystanie z rozwiązania nie będzie powodowało w przyszłości obniżenia świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Podczas wakacji przedsiębiorca będzie mógł nadal prowadzić firmę, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.

Przedsiębiorcy w każdym roku będą mogli skorzystać z ulgi odpowiadającej sumie miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego, jeżeli w danym roku zmienią się wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, będzie im przysługiwała większa wartościowo ulga.

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o tzw. wakacje składkowe przedsiębiorca będzie musiał złożyć za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS. Wniosek trzeba będzie złożyć w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Czyli, jeżeli przedsiębiorca będzie chciał, by to luty był miesiącem wolnym od składek na ubezpieczenia społeczne, wniosek powinien złożyć do ZUS-u w styczniu.

 

ren

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments