Umowy na dofinansowanie spółek wodnych w Krasnem i Czernicach Borowych podpisane.

W poniedziałek, 27 maja 2019 r., w gabinecie starosty przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego zostały podpisane umowy z Gminną Spółka Wodną Krasne oraz Gminą Spółką Wodną Czernice Borowe na dofinansowanie przez Zarząd Powiatu działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Każda ze spółek otrzymała dotację w wysokości 7 000 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr L/340/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Przasnyskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, Zarząd przyznał dotację celową w łącznej wysokości 14.000 zł. dla dwóch spółek wodnych, które złożyły wnioski o wsparcie.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments