STAROSTA: BĘDZIE LEPSZY I SZYBSZY DOJAZD DO WARSZAWY.

CO NOWEGO W STAROSTWIE?

SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO
ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO, STYCZEŃ 2018

 

Ruszył front inwestycji starostwa

Okres zimowych miesięcy administracja powiatowa wykorzystuje na przygotowanie inwestycji zaplanowanych przez Wysoką Radę na rok 2018. Ogłosiliśmy już pierwsze z cyklu przetargi, zaczynając od wyboru inwestora zastępczego, dla sali koncertowej z kinem 3D przy powiatowej szkole muzycznej w Przasnyszu, a także dla budowy lodowiska w Przasnyszu z zagospodarowaniem całego podwórka szkoły i remontem południowej części internatu, która nie jest obecnie użytkowana, Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu, inkubatora przedsiębiorczości w Zdziwóju, zbiornika retencyjnego z górką zjazdową w Chorzelach, dokończenia uzbrojenia terenów w strefie gospodarczej w Chorzelach. Przetargi potrwają co najmniej 3 miesiące. Są to przetargi europejskie i muszą trwać tak długo. Jest szansa, że lato wykorzystamy do budowy. Pomimo okresu zimowego trwa budowa mostu na rzece Orzyc w Chorzelach. Obecnie wbijane są pale żelbetowe. Stwarza to pewne uciążliwości dla pobliskich mieszkańców z powodu pracy kafara. Rozpoczęto też budowę obwodnicy Chorzel.

Dodatkowe pieniądze na modernizację drogi w kierunku Pułtuska i Warszawy

W sobotę podpiszemy umowę na dodatkowe pieniądze 4,2 mln zł z marszałkiem województwa Adamem Struzikiem. Samorząd wojewódzki dofinansuje budowę odcinka drogi do Warszawy od strony Karniewa. Na ten ciąg drogowy od strony Przasnysza otrzymamy też dotację od wojewody mazowieckiego z NPDL 3 mln zł. Do obu dotacji Powiat dołoży wkład własny i dzięki temu powstanie cała poszerzona trasa do Pułtuska, co istotnie skróci i polepszy dojazd z Przasnysza do Warszawy.

Dodatkowe, nowe inwestycje starostwa. Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, samochód bojowy dla PSP i inne

Pozyskane dotacje uwalniają nam trochę pieniędzy, które będziemy mogli przeznaczyć na wsparcie szpitala powiatowego, mniejsze roboty drogowe, poprawę poboczy dróg uzupełnienie chodników, ścieżek rowerowych, peronów przystankowych, zakupić nowy samochód bojowy dla PSP Przasnysz. Będziemy mogli m.in. wykonać fragment ul. Gołymińskiej w Przasnyszu, wymienić stary chodnik na ul. Baranowskiej przy cmentarzu w Przasnyszu, dokończyć chodnik do cmentarza w Pawłowie Kościelnym, poprawić bezpieczeństwo na drodze dojazdowej w kierunku Budek z obwodnicą Chorzel, dokończyć drogi w okolicach Lipy i Jednorożca, Krzynowłogi, zaprojektować skrzyżowania dróg powiatowych z drogami wojewódzkimi i krajowymi,  pomalować główne ciągi drogowe w całym powiecie, itp.

Większe pieniądze dla szpitala

Zwiększamy dzisiaj istotnie pieniądze na wkłady własne do projektów unijnych dla naszego szpitala z kwoty 2 043 333 zł do kwoty 3 832 211 zł.

Rozwój szkolnictwa zawodowego

Zarząd powiatu wyraził też zgodę na realizację projektów unijnych przez ZSP w Przasnyszu i w Chorzelach. Uczniowie w ramach projektów już wyjeżdżają na zagraniczne praktyki. Latem w ZSP w Przasnyszu zostaną z tych projektów kompleksowo wyposażone specjalistyczne pracownie dla klas samochodowych, kucharskich i ekonomicznych.

Będzie profesjonalna pracownia biologiczna w LO im KEN w Przasnyszu

Proponujemy też Wysokiej Radzie dofinansowanie zakupu specjalistycznej pracowni biologicznej w LO w Przasnyszu w nagrodę za sukcesy w olimpiadach i konkursach uczniów z tego przedmiotu.

Szkoła branżowa w Jednorożcu

Zarząd chce też podpisać porozumienie z samorządem gminy Jednorożec, która zabiega o utworzenie w Jednorożcu szkoły branżowej.

Politechnika Warszawska w Przasnyszu

W środę w Starostwie odbędą się uszczegółowiające negocjacje z władzami Politechniki Warszawskiej w sprawie realizacji poligonu doświadczalno-wdrożeniowego w powiecie przasnyskim. Projekt został za zgodą MNiSW podzielony na etapy. Pierwszy etap będzie dotyczył badań lotniczych. Politechnika liczy na bezprzetargowy zakup od powiatu lotniska w Sierakowie. Zarząd powiatu korzystając z zapisów ustawy o gospodarcze nieruchomościami i ustawy o szkolnictwie wyższym ma prawo dokonać, za zgodą Rady Powiatu takiej transakcji. Uważamy, że sprzedaż bezprzetargowa, pomimo znacznej obniżki ceny, byłaby dla powiatu korzystna, gdyż będzie ona początkiem zakorzenionej obecności Politechniki na ziemiach powiatu przasnyskiego, ogromnego impulsu innowacji i rozwoju lotnictwa bezzałogowego w Polsce, a także naziemnych pojazdów autonomicznych, które są przyszłością osobowego transportu miejskiego na całym świecie.

Duże uroczystości na terenie Powiatu

22 czerwca br. chcemy uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a także znakomity okres prosperity naszego powiatu w ostatnim 20-leciu, a 28 lipca br. z równą wdzięcznością 20- lecie województwa mazowieckiego.

Książkowa współpraca z marszałkiem Struzikiem

Współpraca pomiędzy samorządem powiatu przasnyskiego i samorządem województwa mazowieckiego i samym marszałkiem Adamem Struzikiem jest książkowa i skutkuje napływem do Starostwa setek milionów złotych. Powinniśmy okazać wdzięczność władzom wojewódzkim, bo tak dyktuje nam poczucie uczciwości.

/-/ Zenon Szczepankowski

       starosta przasnyski

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments