Skargi na wójta gminy Jednorożec uznane za bezzasadne

W czasie ostatniej sesji Rady Gminy Jednorożec, która odbyła się 10 września radni pochylili się nad dwiema skargami na wójta Krzysztofa Iwulskiego, które wpłynęły od grupy mieszkańców Małowidza. Skargi miały związek z planami budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Małowidzu.

 

Przypomnijmy, że budowa stacji Play podzieliła mieszkańców Małowidza. Część z nich w obawie o zdrowie własne i swoich dzieci zaprotestowała przeciw postawieniu masztu na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej. Druga strona opowiada się za budową stacji podnosząc argument, że zasięg we wsi jest na tyle słaby, że uniemożliwia skuteczną komunikację.

Pierwsza ze skarg na działalność Wójta Gminy Jednorożec wystosowana została 20 lipca i  dotyczyła procedur wydzierżawienia części działki w Małowidzu pod stację telefonii komórkowej Play. Komisja skarg, wniosków i petycji przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego zapoznała się z zarzutami, wysłuchała wyjaśnień wójta i uznała skargę za bezzasadną. W ocenie komisji cała procedura na okres 10 lat (umowa dzierżawy opiewa na kwotę 1.200,00 zł netto/msc.), została przeprowadzona poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Druga skarga datowana na 16 sierpnia dotyczyła ustalenia lokalizacji inwestycji. Zarzuty dotyczyły m.in. braku określenia w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego parametrów inwestycji. To zdaniem skarżącego nie pozwoliło ocenić, czy budowa stacji nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowych.

Wójt w swoich wyjaśnieniach wskazał, że zgodnie z ustawą sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierza się osobie posiadającej dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej.

Gmina Jednorożec posiada zawartą umowę na opracowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy z urbanistą Pawłem Górą. Wniosek firmy P4 Sp. z o.o. wraz z wszystkimi załącznikami przekazany został urbaniście do analizy – czytamy w skardze.

Urbanista, o którym mowa nie stwierdził, że planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a to oznacza, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co za tym idzie przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komisja dodała także, że w trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji komórkowej P4 również nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

W ocenie komisji, Wójt Gminy Jednorożec spełnił również obowiązki wynikające z przepisów dotyczących zawiadomienia stron, a lokalizacja inwestycji została dokonana we współpracy z przedstawicielami firmy P4, z uwzględnieniem dostępności energii elektrycznej, drogi dojazdowej, braku ograniczeń innej infrastruktury, zasięgów innych stacji bazowych itp.

Przesłanki za wybraniem tej właśnie lokalizacji były szczegółowo wyjaśniane radnym, przed głosowaniem nad uchwałą o jej wydzierżawieniu. Inne proponowane działki nie spełniły niezbędnych warunków inwestora. Warto przy tym zaznaczyć, że powierzchnia wynajmowanego gruntu to zaledwie ok. 144 m2 na działce o powierzchni 1,6553 ha i nie przyczyni się to do jakiegokolwiek ograniczenia funkcjonalności placu świetlicy wiejskiej – napisano w uzasadnieniu.

Obie skargi zostały uznane za bezzasadne 12 głosami „za”.

 

ren

Sprawdź również
guest
7 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
1 rok temu

Czy oni naprawdę nie wiedzą, że fale telefonii komórkowej uchronią ich przed Covidem? Tak samo jak amantadyna i lewoskrętna witamina C.

Maciek
Maciek
1 rok temu

Ludziom robią wodę z mózgu. Inwestorowi pasowała ta działka. Takie rzeczy to ciemnocie można wciskać w Rosji a nie mieszkańcom gminy Jednorożec. To jak inwestor będzie chciał budować maszt pod kościołem w Jednorożcu to władze też się zgodzą?

Dundi
Dundi
1 rok temu
Reply to  Maciek

Jeśli z PiS będą to tak….aj prawda nikt na nich nie głosowal ..a wygrali wybory….a potem robią rolnicy strajki ..którzy właśnie na nich większość głosowało..Pozdrawiam..

Guliwer
Guliwer
1 rok temu
Reply to  Dundi

Idioto akurat wójt jest z zielonych

Krzysiu
Krzysiu
1 rok temu
Reply to  Guliwer

Obecnie wójt stoi w rozkroku. Zależy jak zawieje…oficjalnie sam niewie gdzie się przykleić. Przed wyborami i do 2021 roku działacz i czlonek PIS z kolegą Tadeuszem, a teraz przykleił się jak glonojad do byłego Starosty.

Gosia
Gosia
1 rok temu

Przy takich radnych i ich toku rozumowania to każda skarga jest bezzasadna. Na sesji spać i kasę brać. Motto życiowe😉pozdrawiam

Michał
Michał
1 rok temu
Reply to  Gosia

Tok rozumowania to jedno, a miejsca pracy dla rodzin radnych to drugie i najważniejsze.
Ostatnio modne jest zamykanie ust radnym poprzez dawanie ich dzieciom mieszkań socjalnych.
Można? można mieć skargi bezzasadne, a czemu nie.