Powiat wesprze budowę boiska w Krzynowłodze Małej i zakup rezonansu magnetycznego.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu podjęto uchwały, które pośrednio wpłyną na polepszenie zdrowia i kondycji mieszkańców powiatu przasnyskiego.

Pierwsza uchwała dotyczyła udzielenia dotacji celowej na budowę boiska w Krzynowłodze Małej. Kwota 130.000 złotych pozwoli na korzystanie z obiektu nie tylko mieszkańcom gminy, ale również mieszkańców powiatu. Jak podkreślał Wójt Jerzy Humięcki boisko jest ogólnodostępne, a więc nie zamknie się na mieszkańców spoza gminy.

Po głosowaniu obecny na sesji wójt podziękował osobiście Staroście Krzysztofowi Bieńkowskiemu oraz całej Radzie Powiatu. „W imieniu Wspólnoty Samorządowej Gminy Krzynowłoga Mała składamy wyrazy wdzięczności i serdeczne podziękowania Panu Staroście oraz Radzie Powiatu Przasnyskiego za udzielenie pomocy finansowej w kwocie 130 000 złotych niezbędnej przy realizacji inwestycji pn. „Zabezpieczenie i wyposażenie ogólnodostępnego boiska w Krzynowłodze Małej”. Państwa nieoceniona pomoc wpisze się na stałe w funkcjonowanie naszej małej ojczyzny, jaką jest Gmina Krzynowłoga Mała. Wsparcie przedsięwzięcia o sportowym charakterze jest znakomitą okazją do wzmacniania więzi mieszkańców naszego powiatu. Wyrażając naszą wdzięczność, życzymy wytrwałości i powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń. Żywimy nadzieję, iż nasza współpraca zaowocuje w kolejnych latach.

Rada Powiatu podjęła również dwie ważne uchwały dotyczące zmian w budżecie powiatu. Wszystko głownie dlatego, aby umożliwić zakup dla przasnyskiego szpitala rezonansu magnetycznego. Koszt rezonansu może wynieść do 3 milionów złotych. Milion złotych Zarząd Powiatu chce pozyskać od Premiera z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Pomoc w tej sprawie zapowiedział już Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. Kwota przeznaczona na zakup urządzenia z budżetu powiatu to 2 miliony złotych. Jednak taki zakup powinien szybko zwrócić się z korzyścią dla pacjentów i szpitala, którzy nigdy nie mogli wykonywać tego typu badań w Przasnyszu.

Rezonans magnetyczny jest techniką diagnostyki obrazowej stosowaną w medycynie. Umożliwia on w sposób nieinwazyjny badanie wewnętrznych struktur organizmu, czyli kości, tkanek miękkich, mózgu, serca czy kanału szkieletowego.

Rezonans magnetyczny, mówiąc w dużym uproszczeniu, wykorzystuje właściwości magnetyczne cząsteczek wody w organizmie człowieka. Poddane działaniu fal radiowych zmieniają swój stan i oddają energię wysyłając fale zwane rezonansem. Są one odbierane przez czujniki tomografu, a komputerowo przetwarzane są na obraz medyczny. To pozwala na stworzenie trójwymiarowych obrazów badanych narządów. Rezonans magnetyczny w porównaniu z badaniami radiologicznych z wykorzystaniem promieni RTG jest nieinwazyjny. Pole magnetyczne oraz fale radiowe wykorzystywane w tym badaniu są nieszkodliwe dla organizmu człowieka.

Rezonans magnetyczny jest szeroko wykorzystywany przy diagnozowaniu chorób ośrodkowego układu nerwowego, Służy do wykrywania guzów w tkankach miękkich, guzów serca, płuc, nowotworów narządów rodnych.

Zakup tego urządzenia pozwoli więc na zwiększenie zakresu usług oferowanych przez przasnyski szpital a tym samym zwiększy jego konkurencyjność. Z tym wiążą się nowe kontrakty i wyższe środki płynące do placówki.


Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments