Powiat Przasnysz: POWIATOWY ETAP KONKURSU DLA ROLNIKÓW ROZSTRZYGNIĘTY

19 lipca 2013 roku Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Przasnyszu przy współudziale Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przeprowadziła finał IV edycji Mazowieckiego  Konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii dla rolników i sołtysów na etapie Placówki.

Celem konkursu jest:
1. upowszechnienie wśród ubezpieczonych rolników wiedzy z zakresu ekologii, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
2. zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych oraz zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Głównym organizatorem konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w Warszawie, a współorganizatorami instytucje, które zgłosiły swój akces i media . Do konkursu zgłosiło swój udział 15 rolników/sołtysów z gmin:  Krzynowłoga Mała, Chorzele , Jednorożec i Przasnysz , a do konkursu w dniu 19 lipca br. przystąpiło 7 osób .Uczestnicy wypełniali test składający się z 15 pytań przygotowanych przez inspektora ds. prewencji KRUS. Po sprawdzeniu testów Komisja konkursowa złożona  z przedstawicieli KRUS  i Starostwa Powiatowego w Przasnyszu wyłoniła laureatów : I miejsce zdobył Pan Sławomir Ostrowski zam. Kaki Mroczki 54 gm. Krzynowłoga Mała , II miejsce Pan Paweł Roman zam. Debiny 7 gm. Przasnysz, III miejsce Pan Stanisław Zapadka sołtys  wsi Parciaki w gm. Jednorożec i wyróżnienie Pan Jarosław Zembrzuski zam. Czaplice Kurki 10 gm. Krzynowłoga Mała. Zwycięzcy z rąk Kierownika PT KRUS w Przasnyszu Pana Sławomira Garlińskiego i Pana Zenona Szczepankowskiego – starosty przasnyskiego otrzymali  nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS i Starostwo Powiatowe w Przasnyszu. Laureat I miejsca będzie reprezentował Placówkę, a także powiat przasnyski w  etapie wojewódzkim konkursu.

Zdaniem organizatora konkurs przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków w gospodarstwach rolników, a także wpłynie na zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą. Konkurs  z wiedzy i nagrody zmotywują rolników do poszerzenia już zdobytej wiedzy oraz przestrzegania zasad BHP podczas prac rolniczych.


Starostwo Powiatowe Przasnysz


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments