Ponad 2,8 mln zł na prace melioracyjne na Mazowszu

Wykaszanie skarp i rowów melioracyjnych, wycinka drzew i krzewów oraz odmulanie i naprawa przepustów – na takie m.in. zadania 90 spółek wodnych oraz 17 związków otrzyma dotację w wysokości 0,5 mln zł z budżetu wojewody mazowieckiego oraz 2,3 mln zł z rezerwy celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zły stan urządzeń melioracyjnych jest przyczyną podtopień nawet podczas większych opadów deszczu i burz.

Spółki wodne mogą być tworzone minimum przez trzy osoby fizyczne lub prawne. Ich zadaniem jest utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń służących m.in. do: zapewnienia wody dla ludności, w tym jej uzdatniania i dostarczania, ochrony wód przed zanieczyszczeniem (odprowadzania i oczyszczania ścieków), ochrony przed powodzią, oraz melioracji wodnych. Na swoją działalność statutową mogą otrzymywać dotację budżetu państwa (warunkiem jest wpis do katastru wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej). Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie odpowiedniego wniosku do wojewody. W województwie mazowieckim działa 330 spółek wodnych i 17 związków spółek wodnych.

Podmioty, które otrzymają wsparcie finansowe, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów rozliczeniowych wraz ze sprawozdaniem do 31 października 2013 r. Po ich zatwierdzeniu dotacja zostanie przekazana w terminie 30 dni, jednak nie później niż do 15 grudnia 2013 roku. Wykaz spółek i związków, które otrzymają dofinansowanie znajduje się w tutaj.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments