Płać podatek w Przasnyszu i wspieraj rozwój swojego miasta!

Jeśli chcesz poprawić komfort życia w naszym mieście – wpisz w formularz PIT swój adres zamieszkania! Warto to zrobić, ponieważ ten sposób masz wpływ na przasnyską rzeczywistość.

 

– Jednym z głównych źródeł dochodów miast i gmin są podatki płacone przez mieszkańców z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundusze te są przeznaczane między innymi na finansowanie szkół i przedszkoli, drogi, kanalizację, chodniki, oświetlenie uliczne, na działalność kulturalną i sportową. Zaktualizuj swój adres zamieszkania w zeznaniu rocznym, które każdy pracujący, co roku musi złożyć w urzędzie skarbowym – zachęca przasnyski magistrat.

 

Każdy podatnik ma realny wpływ na rozwój miasta! Jako miejsce zamieszkania wskaż Przasnysz – będziesz miał udział w jego rozwoju!

 


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments