Miasto Przasnysz przystępuje do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego pn: „Południe”

27 czerwca 2022 podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn: „Południe”. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w południowej części miasta Przasnysz w rejonie ulic: Szosa Ciechanowska – Kolejowa – Gołymińska.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu: „Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu będzie: wprowadzenie ładu przestrzennego polegającego na nowym ukształtowaniu terenu położonego przy ul. Kolejowej o przeznaczeniu mieszanym: budownictwa mieszkaniowego, usługowego oraz rolnego, weryfikacja projektowanego przeznaczenia terenu, linii rozgraniczających ulicy Kolejowej, linii zabudowy w dostosowaniu do istniejącego zainwestowania na terenach przyległych do ulic: Szosa Ciechanowska, Kolejowa i Gołymińska.”

 

Z analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia ww. planu wynika, że zmiana sposobu zagospodarowania terenu objętego uchwałą jest zgodna z ustaleniami obecnie obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przasnysz”, według którego tereny objęte planem przeznaczone są głównie pod zabudowę mieszkaniową, rolną oraz usługową.

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania planów południowej dzielnicy Przasnysza zapadła jednogłośnie.

 

M.Jabłońska

Sprawdź również
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Konowal
Konowal
1 miesiąc temu

Będzie nowy ład. Ciekawe jaki inwestor i co zamierza tam budować.