Komendant Główny Policji: poprawia się stan bezpieczeństwa w Polsce

W ciągu ostatnich lat systematycznie poprawia się stan bezpieczeństwa, a większość Polaków dobrze ocenia służbę policjantów – powiedział w sobotę komendant główny policji gen. insp. Marek Działoszyński podczas uroczystości Święta Policji w Warszawie.

Szef KGP, podczas uroczystości na  Placu Piłsudskiego w Warszawie, powiedział, że choć policja może pochwalić się wieloma sukcesami w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, to doskonale wie, ile wyzwań przed nią stoi. Zaznaczył, że dwie trzecie Polaków dobrze ocenia policję, a prawie 90 proc. czuje się bezpiecznie tam, gdzie mieszka. „Ten rekordowo wysoki wynik poczucia bezpieczeństwa, najlepszy od 1987 r., ma ścisły związek ze spadkiem przestępczości i wzrostem naszej skuteczności” – mówił.

„Poczucie dobrze realizowanych zadań, nie zwalnia nas jednak od bieżącego monitorowania stanu bezpieczeństwa i reagowania wszędzie tam, gdzie pojawiają się nowe zagrożenia. Dlatego ściśle współpracujemy z ośrodkami naukowo-badawczymi i wykorzystujemy ich dorobek w zakresie pozyskiwania nowoczesnych technologii, dzięki którym możemy prowadzić coraz skuteczniejszą walkę z przestępcami” – podkreślił.

Komendant Główny Policji nawiązał do niedawnych wydarzeń z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie na ulicy policjanci użyli broni wobec agresywnego mężczyzny. „Swoim zachowaniem stanowił on bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia policjantów oraz osób postronnych. Bezpieczeństwo osobiste policjanta, który jest reprezentantem prawa i praworządności oraz bezpieczeństwo obywateli są w naszych działaniach wartością najważniejszą. Będziemy je chronić w każdej sytuacji, zgodnie z zasadami i policyjnymi procedurami” – mówił gen. insp. Marek Działoszyński.

Komendant, podczas wystąpienia, przywołał słowa ostatniego komendanta głównego policji 20-lecia międzywojennego nadinsp. Józefa Kordiana-Zamorskiego o etosie policyjnej służby i wynikających z niej zobowiązaniach: „Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie” – cytował szef Policji. Podkreślił, że te wartości są wzorem także dla współczesnych policjantów.

Nawiązał do rocznic przełomu ustrojowego i wstąpienia do UE. „Przed 25 laty, w wyniku przeprowadzonych w sposób pokojowy przemian społeczno-ekonomicznych, Polska wróciła do rodziny demokratycznych, europejskich krajów. Nasza formacja szybko i sprawnie wpisała się w ten proces przemian, stała się ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa publicznego w Polsce” – powiedział. Dodał, że dzięki wstąpieniu Polski do UE policja skorzystała z finansowania szkoleń i programów badawczo-rozwojowych.

Komendant mówił także o bezpieczeństwie na polskich drogach. „Zdecydowanie mniej jest wypadków, zabitych i rannych. Do tego przyczyniła się niewątpliwie coraz większa aktywność policjantów ruchu drogowego. Codziennie przeprowadzanych jest 15 tys. kontroli drogowych, podczas których ujawnianych jest wielu nietrzeźwych kierujących” – powiedział.

CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

Wręczenie nominacji i odznaczeń, promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz wyróżnienie laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł” – to najważniejsze punkty Centralnych Obchodów Święta Policji. Podczas policyjnego święta warszawiacy mogli zobaczyć na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego defiladę pododdziałów i uczestniczyć w uroczystości zmiany posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Centralne obchody Święta Policji rozpoczęły się uroczystością w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu. To tam, o godz. 11.00, wręczono nominacje i odznaczenia. Odbył się także koncert muzyki klasycznej. Udział w uroczystości wzięli m.in.: Jacek Michałkowski – Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, szefostwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na czele z Ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem oraz Podsekretarzem Stanu w MSW Grzegorzem Karpińskim, przedstawiciele władz państwowych i duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa, związków zawodowych, a także zagraniczni goście.

Wszystkich zgromadzonych w Auditorium Maximum powitał gen. insp. Marek Działoszyński: – Dla policjantów, pracowników Policji, przyjaciół naszej formacji jest to szczególna uroczystość. Wręczając Wam odznaczenia i akty mianowania na kolejne stopnie służbowe, honorujemy Wasz wielki wysiłek, poświęcenie, bohaterskie czyny. Dla Was służba w Policji jest misją, a nie tylko zawodem.

– Mamy także przywilej podziękować wielu naszym wypróbowanym Przyjaciołom ze służb i instytucji, które wspierają Policję w realizacji ustawowych zadań. Gratuluję wszystkim, którzy zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz awansami na wyższe stopnie oficerskie. W pełni zasłużyliście na te wyróżnienia – dodał Komendant Główny Policji.

Kończąc wystąpienie,  gen. insp. Marek Działoszyński złożył funkcjonariuszom życzenia z okazji Święta Policji: – Serdecznie dziękuję wszystkim polskim policjantkom i policjantom, pracownikom Policji za uzyskane wyniki w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości, za budowanie dobrego wizerunku naszej formacji. Dziękuję rodzinom i Bliskim naszych funkcjonariuszy, którzy wspierają ich w tej trudnej służbie.Wszystkiego najlepszego!

Następnie, w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Jacek Michałowski – Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej wręczył funkcjonariuszom najwyższe odznaczenia państwowe, a Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz wręczył odznaczenia resortowe.

Z Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego uroczystości przeniosły się na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godz. 14.00 nastąpiło oficjalne otwarcie  Święta Policji – po złożeniu meldunku Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi przez Komendanta Głównego Policji, przeglądzie pododdziałów i powitaniu z policjantami, nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i zmiana posterunku przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes Rady Ministrów Donald Tusk. – W tym dniu nasze myśli towarzyszą wam nie tylko dlatego, że to dzień uroczysty, ale dlatego, że poza tym świętem potrzebujecie wsparcia tych, którzy rozumieją, jak wymagająca i trudna jest wasza służba dla ojczyzny i obywateli – powiedział premier. Dodał, że minęły dawno czasy, kiedy Policja kojarzyła się niektórym obywatelom z przemocą. – Dzisiaj to skojarzenie jest dokładnie odwrotne. Dla przygniatającej większości Polaków słowo „policja” jest synonimem słowa „bezpieczeństwo”.

Premier, odnosząc się do rosnącego zaufania społecznego do Policji, powiedział: – Dzisiaj jest to instytucja obdarzona zaufaniem właściwie bezkonkurencyjnym, a przecież musicie brać często udział w akcjach, w których jesteście czasem bohaterami sytuacji, które mogą być kontrowersyjne dla wielu obserwatorów.

– Niezależnie od sytuacji, w jakiej się czasami musicie znaleźć, niezależnie od środków i narzędzi, jakich musicie czasami użyć, władza publiczna, państwo polskie będzie po waszej stronie – zadeklarował premier. – A ci przestępcy, ci, którzy narażają prawo, godzą w bezpieczeństwo obywateli, a często także w bezpieczeństwo tych, którzy noszą mundur, muszą wiedzieć, że nie pozostaną bezkarni. Muszą wiedzieć, że kiedy będzie trzeba, policja użyje środków, łącznie z bronią, kiedy nie ma innego wyjścia – dodał szef rządu. Zaznaczył, że każdy taki przypadek jest badany, wyraził uznanie dla powściągliwości funkcjonariuszy.

Donald Tusk podziękował też policjantom, którzy walczą z przemocą w rodzinie. – Wiem jakie to trudne, wymagające profesjonalizmu, odwagi cywilnej i stosownej delikatności. Osiągnęliście naprawdę rewelacyjne rezultaty.

Kończąc przemówienie, Donald Tusk powiedział: – Za to, że służycie obywatelom, za wasz rosnący profesjonalizm, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Rzadko kiedy przychodzi mi z takim przekonaniem i z taką dumą składać wyrazy uznania i hołdu dla czyjejś pracy i służby. Dziś robię to z przekonaniem najgłębszym. Wszystkiego dobrego dla was i dla waszych rodzin.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji: – Serdecznie dziękuję za bardzo miłe słowa pod adresem kierowanej przeze mnie formacji. Są dla nas powodem do dumy i satysfakcji, ale traktujemy je także w kategoriach zobowiązania. Bo choć możemy pochwalić się wieloma sukcesami w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, doskonale wiemy, ile wyzwań stoi przed naszą formacją.

Komendant Główny Policji odniósł się w swoim wystąpieniu do nagłośnionej w mediach interwencji policjantów w Gorzowie Wielkopolskim. – Wszystkim tak łatwo wypowiadającym się w mediach krytykom postawy policjantów, chcę wyraźnie powiedzieć: bezpieczeństwo osobiste policjanta, który jest reprezentantem prawa i praworządności, bezpieczeństwo obywateli są w naszych działaniach wartością najważniejszą. Będziemy jej chronić w każdej sytuacji zgodnie z zasadami i policyjnymi procedurami – powiedział szef Policji. Podkreślił, że dziękuje policjantom za podejmowanie interwencji w ekstremalnych warunkach. – Tego oczekują od nas ludzie. W przypadku takich drastycznych działań jak na ulicach Gorzowa, Policja ma prawo liczyć na spokojny osąd i wsparcie należne człowiekowi, który naraża swoje życie dla innych. Kierownictwo polskiej Policji zawsze będzie bronić dzielnych i uczciwych policjantów przed nieuprawnionymi pozbawionymi faktycznych podstaw pochopnymi atakami – powiedział gen. insp. Marek Działoszyński.

Szef Policji podkreślił, że poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb i wartości w życiu każdego człowieka. – Realizowanie tych potrzeb – służba ludziom – jest naszą misją. Święto Policji jest więc szczególną okazją, żeby z nieskrywaną satysfakcją podkreślić, iż nasze działania prewencyjne, dobre wyniki w zwalczaniu przestępczości kryminalnej, są wysoko oceniane przez społeczeństwo. Dziś prawie 90 procent czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania – zaznaczył gen. insp. Marek Działoszyński. Komendant główny dodał też: –  Cieszymy się jednym z najwyższych, wśród instytucji publicznych, poziomem zaufania. Ten rekordowo wysoki wynik poczucia bezpieczeństwa, najlepszy od 1987 roku, ma ścisły związek ze spadkiem przestępczości i wzrostem naszej skuteczności. Tych wyników, to trzeba wyraźnie podkreślić, nie byłoby bez codziennej, ciężkiej pracy policjantów i pracowników Policji. Dziękuję Wam za to – Koleżanki i Koledzy.

Kończąc swoje wystąpienie, gen. insp. Marek Działoszyński powiedział: – Po raz kolejny chcę z dumą podkreślić, że jestem zaszczycony, iż mogę stać na czele tej formacji, której funkcjonariusze wiedzą, że bycie policjantem to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja – misja służenia innym.

Źródło: KGP


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments