Jak to z nami jest, czyli gmina Przasnysz w statystykach

Choć w naszej gminie rodzi się statystycznie więcej dzieci i od kilku lat mamy dodatni przyrost naturalny – notujemy stopniowy spadek liczby ludności. Takie wyniki przynoszą nam najważniejsze wskaźniki statystyczne za ubiegły rok.

Podobnie jak w latach ubiegłych, na przełomie stycznia i lutego czynimy przegląd najważniejszych danych demograficznych charakteryzujących naszą gminę. Daje to nam lepszy obraz tego, jak rozwija się nasze społeczeństwo. Zebrane wyniki z kilku lat mogą też pokazywać pewne trendy, które występują w naszej społeczności. Optymistyczne są dane związane z nowymi obywatelami naszej gminy; martwić z kolei może globalna liczba mieszkańców.

1. Liczba mieszkańców

Na koniec 2017 roku teren gminy Przasnysz zamieszkiwały łącznie 7364 osoby – wielkość ta dotyczy jedynie osób zameldowanych tu na stałe. Czasowo meldunek na terenie naszej gminy miało 75 osób, czyli podobnie jak w latach ubiegłych. Łączna liczba mieszkańców po raz pierwszy od momentu badania naszych statystyk spadła poniżej 7440 osób, co może być negatywnym trendem demograficznym.

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Osoby zameldowane na stałe 7472 7434 7446 7422 7377 7364
Osoby zameldowane czasowo 37 65 bd. 75 77 75
RAZEM: 7509 7499 7446 7497 7454 7439

sEG1rT+wPh2KmKKuxBgAoJeIMQCAYMQYAEAwYgwAIBgxBgAQjBgDAAhGjAEABCPGAACCEWMAAMGIMQCAYMQYAEAwYgwAIFgQY3Nzc0MAAESZm5s7jjEAAIT6fzqxy8ft7m2tAAAAAElFTkSuQmCCAA==

W podziale na płeć nasze statystyki nie wykazują w ostatnich latach większych zmian. Coraz mniejsza jest jednak liczba kobiet zameldowanych na stałe (najmniej od początku badania).

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kobiety zameldowane na stałe 3719 3709 3715 3681 3670
Mężczyźni zameldowani na stałe 3715 3737 3707 3696 3694
RAZEM: 7434 7446 7422 7377 7364

UiNAg2flIyBaq9QA0IooNQDIjlIDgOwoNQDIjlIDgOwoNQDIjlIDgOwoNQDIjlIDgOwoNQDIjlIDgOwoNQDIrlTqvr6+MABAPn19fcVSAwBk9v8Q6aN80lUi9AAAAABJRU5ErkJgggA=

2. Struktura wiekowa

Ten wskaźnik może z kolei pokazać nam, czy nasze społeczeństwo młodnieje, czy wręcz przeciwnie – staje się globalnie coraz starsze. I tu możemy stwierdzić, że wyniki te są zaskakująco zbliżone do lat poprzednich. Od 2015 roku mamy niemal identyczne wyniki w tym zakresie. Zmienia się za to struktura płciowa tej grupy wiekowej, która coraz wyraźniej przechyla się w stronę chłopców.

Liczebność osób do 18. roku życia:

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Osoby do 18. roku życia, w tym: 1634 1575 1682 1641 1649 1644
dziewczęta 824 798 839 820 815 803
chłopcy 810 777 834 821 834 841

VbUKolkjV6zZTDygWDUTmoAAEkNAOojqQFAdSQ1AKiOpAYA1ZHUAKA6khoAVEdSA4DqSGoAUB1JDQCqI6kBQHUkNQCorpbUQ0NDaQCAeoaGhtaTGgCgsv8Hu1B5Mbbwf1sAAAAASUVORK5CYIIA

Wskaźnik urodzin utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Po raz drugi z rzędu zanotowaliśmy liczbę urodzeń przekraczającą 100. To bardzo dobra informacja w perspektywie zmniejszającej się globalnie liczby mieszkańców gminy.

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ogółem, w tym: 86 73 101 82 108 105
dziewczynki 46 38 40 38 50 52
chłopcy 40 35 61 44 58 53

T+zpMhbrDQgWgAAAABJRU5ErkJgggA=

Zgony:

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  91 79 79 68 90 73

wAAAABJRU5ErkJgggA=

UG Przasnysz

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments