Gmina Przasnysz płaci ponad 800 tys. złotych za dzieci uczęszczające do innych placówek przedszkolnych.

Wychowanie przedszkolne jest pierwszym szczeblem w systemie edukacji. Gminy mają obowiązek zapewnienia miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego wszystkim uprawnionym dzieciom. Gmina Przasnysz ze względu na swoje położenie ma jednak problem z zapełnieniem oddziałów. Część bowiem, zamieszkujących gminne miejscowości rodziców, z różnych przyczyn decyduje się posyłać swoje dzieci do przedszkoli w Przasnyszu.

 

Dla finansów gminy taka sytuacja nie jest obojętna, gdyż jest ona zobowiązana do zwrotu kosztów dotacji, jeżeli dziecko uczęszcza do niepublicznego przedszkola, natomiast jeżeli dziecko uczęszcza do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego do zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego.

W gminie Przasnysz  w roku szkolnym  2019/2020  wychowanie przedszkolne było  realizowane  w 5 oddziałach przedszkolnych przy  szkołach podstawowych (te mogły objąć  opieką i wychowaniem 125 dzieci) oraz w 4 punktach przedszkolnych,  które dysponowały 100 miejscami. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało tymczasem 76 dzieci, zaś do punktów przedszkolnych 50 dzieci.

 

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych poza gminą kosztowały samorząd – 801 tys. 267,72 zł.

– W roku szkolnym 2019/2020  wychowaniem przedszkolnym objęte zostały dzieci w wieku od 3 do 6 lat  (w uzasadnionych przypadkach od 2,5 roku życia). We wszystkich oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych realizowana była podstawa programowa wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. 5 godz. dziennie. Dzieci, których rodzice wyrazili zgodę mogły korzystać z 2 dodatkowych bezpłatnych godzin wychowania przedszkolnego. Przedszkola w ramach tych zajęć oferowały swoim wychowankom bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych (gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski, a także wiele zajęć w formach kół zainteresowań: plastyczne, teatralne, regionalne, muzyczne, itp.). Zajęcia dodatkowe były dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci oraz miały na celu rozwijanie ich naturalnych umiejętności i zdolności – informuje gmina i zachęca by rodzice częściej decydowali się na realizację edukacji przedszkolnej na terenie swojej gminy.

 

ren


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments