Gmina Przasnysz: Obowiązek zgłaszania szamb i przydomowych oczyszczalni

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.250) Wójt Gminy Przasnysz informuje, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Z związku z powyższym wszyscy mieszkańcy są zobligowani do składania oświadczenia o posiadaniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, pok. nr 6 w terminie do 20 czerwca 2016 r.

Druki oświadczenia roznoszone są wraz z rozliczeniem za wodę przez konserwatorów, będą dostępne również na stronie Internetowej Gminy Przasnysz www.przasnysz.pl, zakładka aktualności oraz w Urzędzie Gminy Przasnysz, pok. nr 6.

W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Przasnysz będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe.

Jednocześnie informujemy, że w trakcie przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych trzeba będzie okazać się umową oraz rachunki potwierdzającymi wywóz nieczystości ciekłych.

Wójt Gminy Przasnysz

/-/ mgr inż. Grażyna Wróblewska

OŚWIADCZENIE.doc


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments