Gmina Chorzele po raz kolejny w programie Lokalny Animator Sportu

Instytut Sportu ogłosił wyniki rekrutacji do programu Lokalny Animator Sportu na 2023 rok. Do udziału w programie zakwalifikowano 1554 Orliki zgłoszone przez samorządy z całej Polski, w tym Orlik z gminy Chorzele.

 

Instytut Sportu poinformował, że na dzień 31 stycznia do Programu zostało zakwalifikowanych 1 554 Orlików. Liczba ta może jednak ulec zmianie, ponieważ jednostki, które złożyły wniosek, ale nie został on zaakceptowany ze względu na błędy formalne, będą mogły uzupełnić dokumentację.

Dofinansowanie na pozalekcyjne zajęcia sportowe otrzyma (po raz kolejny) gmina Chorzele.

Program „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu i Turystyki.

 

Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej infrastruktury sportowej. Animatorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia są zatrudniani przez Jednostki Samorządu Terytorialnego zarządzające Boiskami Orlik. Animatorami mogą być m.in. nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy.

 

ren

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments