CKE podała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020.

Centralna Komisja Egzaminacyjna 31 lipca przedstawiła wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu br.

 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym od 16 do 18 czerwca 2020 r. przystąpiło 343 025 spośród 349 874 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 98 proc.). Pozostali uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym tj. 7-9 lipca br. albo byli zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty.

Około 330 700 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej, natomiast ok. 12 300 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w formie dostosowanej. Do egzaminu z każdego przedmiotu w lipcu przystąpiło po ok. 800 uczniów.

Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.

1)  języka polskiego,

2)  matematyki,

3)  języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów:

 • z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 59 proc.,
 • z matematyki – 46 proc.,
 • z języka angielskiego – 54 proc.,
 • z języka niemieckiego – 46 proc.,
 • z języka francuskiego – 72 proc.,
 • z języka hiszpańskiego – 66 proc.,
 • z języka rosyjskiego – 48 proc.,
 • z języka włoskiego – 57 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Do egzaminu z języka angielskiego i języka niemieckiego przystąpiła zdecydowana większość ósmoklasistów (ok. 99,5 proc.).

 

Wyniki najwyższe, tj. od 90 do 100 proc., uzyskało:

 • z języka polskiego – 7 987 uczniów (2,3 proc.),
 • matematyki – 20 289 uczniów (5,9 proc.),
 • języka angielskiego – 56 310 uczniów (17,1proc.),
 • języka niemieckiego – 790 uczniów (6,1 proc.).

 

Uczniowie, którzy ze wszystkich egzaminów uzyskali od 90 do 100 proc. punktów możliwych do zdobycia: 2 843 osoby.

Przebieg egzaminu monitorowało 1 448 obserwatorów: pracowników kuratoriów oświaty, przedstawicieli organów prowadzących, szkół wyższych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie rozwiązali zadania w ponad 1 mln (1 028 000) arkuszy.

Rozwiązania zadań otwartych zostały sprawdzone przez 11 301 wykwalifikowanych egzaminatorów, pracujących w 641 zespołach / 299 ośrodkach.

Szczegółowe informacje o wynikach tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne 30 października br.


 

Źródło gov.pl
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments