ZSP Chorzele: SZKOŁA PROJEKTEM STOI

Szkolnictwo, a tym bardziej szkolnictwo ponadgimnazjalne boryka się z wieloma problemami, z których największy ma podłoże demograficzne. Liczba młodzieży w wieku 16 – 20 lat, która stanowi potencjalnych uczniów szkolnictwa ponadgimnazjalnego na przestrzeni 8 – 10 ostatnich lat w niektórych gminach naszego powiatu zmniejszyła się nawet o połowę. Sytuacja ta pociągnęła za sobą również odpowiednie zmniejszenie subwencji oświatowej, a to z kolei ograniczenie ilości klas, ich liczebności i tym samym zredukowanie etatów nauczycielskich. Szkoła z otrzymanego budżetu jest w stanie zrealizować podstawę programową i niewiele więcej. Rozwiązanie trudnej sytuacji jest wielostopniowe. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach od 2 lat podejmuje z sukcesami działania mające na celu zdobycie środków pozabudżetowych z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia dla uczniów, doskonalenie dla nauczycieli i wyposażenie placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

Uczniowie klas zawodowych o kierunku kształcenia mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz stolarz od dwóch lat odbywają praktyczną naukę zawodu w firmie IKEA Industry Poland w Wielbarku, pracują, są zatrudnieni jako pracownicy młodociani, otrzymują wypłatę, obiad i darmowy transport do Wielbarka i z powrotem oraz co najważniejsze pracę po ukończeniu kształcenia. Szkoła jako jedyna w okolicy prowadzi dualny system kształcenia, a od roku szkolnego 2017/2018 jako jedna z pierwszych w kraju będzie prowadzić naukę w zatwierdzonym w czerwcu bieżącego roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowym zawodzie mechanik – operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego – również w oparciu o współpracę z zakładem IKEA Industry Poland w Wielbarku.

Prawidłowe zarządzanie szkołą to również wykorzystanie jej bazy dydaktycznej i potencjału ludzkiego. W roku szkolnym 2015/2016 ZSP w Chorzelach wynajmując w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych halę sportową, internat i stołówkę zarobił ponad 200 tys. zł, które przeznaczono na ogrzewanie, remonty i naprawy oraz zakup pomocy dydaktycznych. Dzięki aktywnie  prowadzonej akcji promocyjnej obiektów szkolnych Dyrekcja Szkoły nawiązała współpracę z wieloma klubami i związkami sportowymi. Z obiektów szkoły systematycznie korzystają m. in. siatkarki Legionowi Legionowo grające w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Sukcesy szkoły to jednak przede wszystkim sukcesy jej uczniów. To w 100% zdana matura w roku poprzednim i wysoka zdawalność egzaminów zawodowych. Przyczyniają się do tego realizowane projekty edukacyjne rozwijające kompetencje uczniów i zapewniające dopływ nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W bieżącym roku szkolnym szkoła realizuje dwa projekty – projekt „Dobre kwalifikacje i zatrudnienie”  na ogólną sumę 403 tys. zł i projekt staży uczniowskich Erasmus Plus o wartości 152 tys. zł. W fazie pisania znajdują się dwa kolejne projekty – przewidziane do realizacji w roku szkolnym 2017/2018. Projekty i ich realizacja to dodatkowa praca Dyrekcji, nauczycieli i pracowników obsługi, to jednak również dodatkowe korzyści. To wyposażone w sprzęt multimedialny wszystkie sale lekcyjne, to nowiutkie dwie pracownie językowe i profesjonalnie wyposażona pracownia biologiczna, chemiczna, informatyczna, geograficzna, turystyczna i gastronomiczna. To również dodatkowe zajęcia języka angielskiego, płatne staże i praktyki oraz darmowe wycieczki zagraniczne. Dzięki projektom nauczyciele mają możliwość zwiększenia własnych kompetencji i podniesienia kwalifikacji, co ma również wpływ na ich zatrudnienie w okresie niżu demograficznego.

Podsumowując – realizowane w ZSP w Chorzelach, ponadobowiązkowe działania edukacyjne i ekonomiczne kosztują ogrom pracy i czasu, dzięki nim jednak szkoła rozwija się, unowocześnia i umożliwia młodzieży z Chorzel i okolic kształcenie na wysokim poziomie, dając jej perspektywę na studia na renomowanych uczelniach (z którymi szkoła posiada umowy patronackie) oraz szansę na zatrudnienie i ułożenie sobie życia w przyszłości.

Krzysztof Milewski


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments