Zapraszamy wszystkich na VII Rajd Gwiaździsty im. Zacheusza Nowowiejskiego

VII Rajd Gwiaździsty im. Zacheusza Nowowiejskiego

30.09.2017r.

REGULAMIN

CELE I ZAŁOŻENIA VII RAJDU GWIAŹDZISTEGO

 • popularyzacja wycieczek rowerowych, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej

 • integracja ludności powiatu przasnyskiego

 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród lokalnej społeczności.

ORGANIZATOR:

 • Nadleśnictwo Przasnysz
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza
 • Gmina i Miasto Chorzele

Strona internetowa: http://www.mazowszeturystyka.net.pl/

e-mail: biuro@mazowszeturystka.net.pl

 

SPONSORZY:

 • Starostwo Powiatu Przasnyskiego
 • Starostwo Powiatu Nidzickiego
 • Rodzina Zacheusza Nowowiejskiego

PROGRAM ZAWODÓW:

VII Rajd Gwiaździsty im. Zacheusza Nowowiejskiego to cykliczna impreza organizowana co roku obejmująca uroczystości związane z upamiętnieniem działalności  Zacheuszem Nowowiejskim oraz rajd rowerowy. Rajd organizowany jest w miejscowości Stara Wieś na trasie ścieżki rowerowej Góry Dębowe w dniu 25.09.2016r. Rozpoczyna się zbiórką pod pomnikiem Zacheusza Nowowiejskiego o godzinie 11:30. Rejestracja zawodników i drużyn od godziny 10:00, na początku ścieżki rowerowej.

DYSTANSE

 • 8,5 km – Rajd Rodzinny ( szczegóły na stronie www.mazowszeturystyka.net.pl) – trasa żółto czarna
 • 8,5 km – amatorzy – mężczyźni i kobiety od 13 lat- trasa żółto-czarna
 • 24,5 km – OPEN – mężczyźni i kobiety – trasa biało-czerwona

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w rajdzie na trasie 8,5 km amatorzy mają osoby w wieku powyżej13 lat , jeżeli posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Na trasie 24,5 km OPEN mogą startować wyłącznie osoby dorosłe.
 • Warunkiem dopuszczenia do rajdu jest złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rajdzie.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).
 • Uczestnicy muszą dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną lub osobiście w biurze rajdu.
 • Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mazowszeturystyka.net.pl.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc startowych. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie kasku ochronnego sztywnego.
 • W Rajdzie Rodzinnym biorą udział drużyny rodzinne składające sie co najmniej z 3 spokrewnionych osób w tym musi być dziecko do lat 13. Kapitan drużyny podczas rejestracji przekazuje oświadczenie o składzie drużyny i o spełnieniu wymogów rajdu. Wzór oświadczenia na stronie lub w punkcie rejestracji.
 • Konkurs wiedzy o Zacheuszu Nowowiejskim przeprowadzony zostanie podczas pikniku integracyjnego.
 • W konkursie mogą wziąć udział osoby do 18 roku życia
 • Do konkursu drogą losowania zostanie wybranych  10 osób.
 • Zakres wiedzy obowiązujący na konkurs dostępny na stronach https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Zacheusz_Nowowiejski http://podziemiezbrojne.blox.pl/2009/03/ZABIC-JEZA-czesc-1.html

NAGRODY:

 • W każdej z klasyfikacji (kobiet i mężczyzn) za zajęcie miejsc 1-3 SATYSFAKCJA, SPLENDOR, TROFEA oraz NIESPODZIANKI.
 • Po ukończeniu rajdu każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal.
 • W rajdzie rodzinnym Puchar Starosty Przasnyskiego zdobywa najliczniejsza drużyna rodzinna, której wszyscy uczestnicy ukończą przewidziany dystans.
 • W przypadku drużyn o takiej samej ilości osób o zwycięstwie zadecyduje największa rozpiętość wieku w drużynie.
 • Nagrodę w konkursie zdobywa uczestnik wykazujący się największą wiedzą o życiu i działalności Zacheusza Nowowiejskiego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Organizatorzy nie zapewniają szatni, natrysków i toalet w trakcie trwania imprezy.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza uczestników na czas zawodów.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do zachowania warunków bezpieczeństwa na trasie rajdu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 • Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego
 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments