STYPENDIA STAROSTY PRZASNYSKIEGO WRĘCZONE

 

Od 2007 roku, tradycyjnie już na ostatniej w roku, uroczystej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego wręczane są stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego. W roku 2012 Zarząd Powiatu Przasnyskiego na podstawie przedstawionych propozycji przez Komisję Stypendialną przyznał stypendia Pani Małgorzacie Dembowskiej i Pani Justynie Purzyckiej.

Stypendium przyznawane jest studentom za osiągnięcia na uczelni i poza nią uzyskiwane w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Przyznanie stypendium ma na celu wspieranie rozwoju uzdolnień studentów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne: są zameldowani na stałe na terenie Powiatu Przasnyskiego, nie przekroczyły 28 roku życia, złożą wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami.

Informacja o stypendystach na rok akademicki 2012/2013

 

Pani Małgorzata Dembowska – urodzona 1 czerwca 1988 r., zamieszkała w Przasnyszu,  studentka II roku stacjonarnych studiów magisterskich Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Jest wychowanką Katedry Projektowania Architektonicznego z przedmiotów: „Techniki komputerowe” oraz „Modelowanie komputerowe”. Pani Małgorzata Dembowska w roku 2012 została laureatką wielu  ogólnopolskich konkursów architektonicznych. Jej projekty są prezentowane na wystawach architektonicznych, rysunków, grafik i prac malarskich. Jest autorką ilustracji do tomików poezji. Obecnie w ramach rekrutacji do udziału w programie naukowym realizowanym przez   berlińską uczelnią Technische Universitat pracuje nad projektem dyplomowym magisterskim.

Najważniejsze osiągnięcia:

-Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Architektonicznego na projekt Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (praca  zespołowa poza uczelnią) – II nagroda, I miejsce  w klasyfikacji ogólnej;

-Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Architektonicznego na projekt budynku biurowego w Gliwicach (praca zespołowa poza uczelnią) – wyróżnienie;

-Wyróżnienie (po raz kolejny) w etapie regionalnym konkursu Primus Inter Pares 2012 na najlepszego studenta RP – organizowanego przez Zrzeszenie Studentów Polskich;

-Praca nad Projektem architektoniczno-urbanistycznym zagospodarowania centralnego fragmentu miasta Berna wraz z koncepcją architektoniczną budynku pomocy społecznej;

-Ubiegłoroczna laureatka Stypendium Starosty Przasnyskiego za wybitne osiągnięcia dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego.

Pani Justyna Purzycka – urodzona 11 kwietnia 1987 roku, zamieszkała w Przasnyszu, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu. Obecnie studentka V roku studiów stacjonarnych Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pani Justyna Purzycka interesuje się najnowszymi środkami przekazu sztuki, jakimi są Nowe Media i Rzeczywistość Wzbogacona. Są to dziedziny, które dziś silnie się rozwijają i są źródłem niekończących się inspiracji. Pani Justyna Purzycka, jako projektantka graficzna, posiada dużą umiejętność  wykorzystania w sztuce nowoczesnych środków medialnych. Projekty jej autorstwa są prezentowane na licznych wystawach, konkursach, pokazach fotograficznych, przeglądach filmowych i targach sztuki w kraju i za granicą. Jej dorobek artystyczny budzi zainteresowanie i znajduje uznanie wśród firm reklamowych i projektantów mody. Należy podkreślić zaangażowanie, profesjonalizm oraz proaktywność pani Justyny Purzyckiej, co pozwoliło jej osiągnąć znakomite wyniki w pracy twórczej.

Najważniejsze osiągnięcia:

– Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych  IMPRINT 2011 METROPOLIS;

– Wystawa „Debiuty roku” – 31 Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych  „młodzi i film” Bałtycka Galeria Sztuki –  wyróżnienie;

– Warsztaty i staż w jednym z lepszych polskich studio graficznych MamaStudio;

– Wyróżnienie w Przeglądzie portfolio See & Say w ramach programu Young Creatives, praca ukaże się w  albumie  KTR 2012 (Klub Twórców Reklamy).


Starostwo Powiatowe w Przasnyszu 

 

Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.