STAROSTWO ODDAŁO DO UŻYTKU NOWE DROGI I MOSTY W GMINIE PRZASNYSZ

29 grudnia władze powiatu wraz z władzami gminy Przasnysz oddały do użytku nową powiatową inwestycję drogowo – mostową. Mieszkańcy gminy Przasnysz mogą już korzystać z wybudowanych przez starostwo dróg Dobrzankowo – Fijałkowo – Wyrąb Karwacki oraz Dobrzankowo – Helenowo – Bogate oraz przebudowanych mostów w  Dobrzankowie i Bogatem.

Inwestycja powiatu przasnyskiego była finansowana  ze środków starostwa powiatowego w Przasnyszu oraz dofinansowana z rezerwy ogólnej budżetu Państwa, a dokładnie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Partnerem była również Gmina Przasnysz, dzięki współpracy z którą – powiat otrzymał dodatkowego punkty w ocenie projektu przez instytucje dofinansowujące. Z podobnych porozumień, gdzie z kolei partnerem jest powiat – korzysta również Gmina Przasnysz.

Uroczyste oddanie do użytku nowych dróg i mostów odbyło się na moście w Bogatem, gdzie wójt Grażyna Wróblewska, członek zarządu powiatu Piotr Sekuna oraz miejscowi radni gminni Ryszarda Przybysz oraz Grzegorz Sobieraj podziękowali w imieniu mieszkańców za nowe drogi i wręczyli staroście kwiaty. Za bardzo dobrą współprace podziękował też wykonawca, który stwierdził, że od zawsze ta współpraca jest idealna, a powiat buduje niespotykana ilość dróg. Po przecięciu wstęgi drogę poświęcił ksiądz Cezary Olzacki – proboszcz parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Bogatem.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 5 363 210,06 PLN, z czego  2 640 777,00 PLN stanowiła dotacja z budżetu państwa, a dokładnie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz wkład partnera (Urzędu Gminy Przasnysz) w kwocie  10 000,00 PLN. Wkład budżetu powiatu przasnyskiego to 2 712 433,06 PLN.

Inwestycja była realizowana w terminie 21.09.2015 r – 21.12.2015 r. Łączna długość przebudowanych dróg wyniosła ponad 8 km.

Wstęgę podczas uroczystego otwarcia przecinali: Zenon Szczepankowskiego -Starosta Powiatu Przasnyskiego, Jarosław Tybuchowski – Wicestarosta Powiatu Przasnyskiego, Marek Walędziak – Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego, Grażyna Wróblewska – Wójt Gminy Przasnysz, Andrzej Sekuna – Przewodniczącego Rady Gminy Przasnysz, Wiesława Krawczyk – Wiceprzewodnicząca  Sejmiku Woj. Mazowieckiego Piotr Sekuna – Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego, Piotr Marchliński – Radny Rady Powiatu Przasnyskiego, Janusz Osiadacz – radny Rady Powiatu Przasnyskiego, Małgorzata Grabowska – Radna Rady Powiatu Przasnyskiego, Kazimierz Pióro – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu oraz przedstawiciele wykonawców inwestycji: Jan Kaczmarczyk – właściciel firmy – Drogi i Mosty oraz Ryszarda Przybysz i Grzegorz Sobieraj – radni Gminy Przasnysz

Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował:
1. Roboty drogowe w ciągach drogowych Dobrzankowo – Fijałkowo – Wyrąb Karwacki oraz Dobrzankowo – Helenowo – Bogate obejmowały m.in.: renowację rowów przydrożnych, odwodnienie w tym remont przepustów pod koroną drogi, wykonanie nawierzchni jezdni w tym wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, wykonanie zjazdów indywidulanych i publicznych do działek leżących przy w/w drogach powiatowych wraz uzupełnieniem poboczy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
2. Roboty mostowe w m. Dobrzankowo i m. Bogate obejmowały m.in.: wykonanie  nawierzchni mostowych  oraz wykonanie kładek pieszych, wykonanie remontu podpór mostowych, ustroju nośnego, wykonanie izolacji konstrukcji nośnej, barier ochronnych, odwodnienia.


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments