Segregacja odpadów w gminie Czernice Borowe

Szanowni Państwo!!!

     Gmina Czernice Borowe w 2013 roku osiągnęła niski poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów segregowanych. Wynika to z tego, że mała ilość mieszkańców gminy dokonuje segregacji odpadów. Przepisy ustawy nakładają na gminę uzyskanie odpowiedniego poziomu odzysku papieru, szkła, plastiku, metali i frakcji biodegradowalnych z odpadów komunalnych. W przypadku nie uzyskania tego poziomu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałoży na gminę karę pieniężną, która podwyższy koszty odbioru odpadów, co w konsekwencji wpłynie na wzrost opłat dla mieszkańców. Aby tego uniknąć i uzyskać lepsze wyniki w roku 2014 należy zwiększyć poziom segregacji, a co za tym idzie większa ilość mieszkańców gminy powinna zacząć segregować odpady. Nowy system segregacji odpadów na terenie gminy będzie obejmował podział na dwie frakcje suchą i mokrą (tzw. system dualny) będzie polegał na ich rozdzieleniu i gromadzeniu w dwóch odrębnie oznakowanych pojemnikach: frakcje mokrą (pojemniki 120l) i suchą (żółte worki dostarczane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady).

Frakcja sucha to wszelkie opakowania z papieru i tektury, tekstylia, metal, butelki plastikowe, reklamówki, folie, puszki aluminiowe, pojemniki po produktach mlecznych, kartony po napojach, gazety, czasopisma, drobne metale, szkła oraz pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji.

Frakcja mokra to odpady komunalne ulegające biodegradacji tj. m.in. resztki żywności, resztki po kawie, herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, zużyte ręczniki papierowe, mokry, zabrudzony papier, chusteczki higieniczne, resztki i obierki z owoców i warzyw, pampersy, odpady zielone oraz inne odpady biodegradowalne nadające się do kompostowania, niewielkie ilości popiołu. Większe ilości popiołu, odpady budowlane oraz opony wymagają odrębnego zgłoszenia.

System dualny chcielibyśmy wprowadzić od miesiąca czerwca br. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców gminy o poparcie inicjatywy. Dokonanie stosownych zmian deklaracji i przystąpienie do segregacji odpadów. W przyszłości nowy system pozwoli na modernizację opłat za odpady komunalne.


Wojciech Brzeziński

Wójt Gminy


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments