Przepisy o konfiskacie pojazdów pijanym kierowcom do zmiany? Resort pracuje nad nowelizacją

14 marca w życie weszła nowelizacja przygotowana przez Zjednoczoną Prawicę, która narzucała sędziom obowiązkowe orzekanie konfiskaty samochodów pijanym kierowcom.

 

Resort sprawiedliwości początkowo zapewniał, że tej ustawy nie będzie zmieniało, ale „będzie analizowało działanie przepisów”. W resorcie ministra Adama Bodnara nastąpił jednak zwrot.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano informacje o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

„Regulacje dotyczące przepadku pojazdów budzą zastrzeżenia z uwagi na obligatoryjność orzekania przepadku pojazdów, zgodność z konstytucyjną zasadą proporcjonalności reakcji prawnokarnej oraz konstytucyjnym standardem równości wobec prawa” – napisano w uzasadnieniu.

W ocenie MS „w odniesieniu do przepadku pojazdów, w sytuacji gdy pojazd nie był wyłączną własnością sprawcy, obligatoryjny obowiązek orzekania przepadku równowartości pojazdu zamiast przepadku, narusza zasady trafnej represji”.

Dlatego zapowiedziano, że w projekcie ustawy proponuje się rezygnację z obligatoryjności orzekania przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę na rzecz jego fakultatywności. Oznacza to, że sąd będzie mógł orzec przepadek pojazdu, ale nie będzie miał takiego obowiązku.

„Wyłączona zostanie możliwość orzeczenia przepadku pojazdu mechanicznego, gdy jest to niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie albo jeżeli pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy. W takim wypadku sąd będzie mógł orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W związku z planowaną zmianą art. 44b k.k., zasadnym jest również uchylenie art. 295 § 1a k.p.k., który nakłada na organy ścigania obowiązek dokonania tymczasowego zajęcia pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w czasie popełnienia przestępstwa, za które orzeczony miał być obligatoryjnie przepadek pojazdu mechanicznego” – wskazano.

 

ren

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments