Nowe kierunki studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie – LOGISTYKA i PRACA SOCJALNA.

Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa otrzymała zgodę na uruchomienie w roku akademickim 2017/2018 dwóch nowych kierunków studiów   LOGISTYKA  i  PRACA SOCJALNA. Kształcenie na nowych  kierunkach będzie prowadzone na poziomie studiów pierwszego stopnia /licencjackich/ o profilu praktycznym.

Na kierunku LOGISTYKA  przewidywane są dwie specjalności kształcenia.

Logistyka i spedycja w transporcie drogowym. Specjalność jest zgodna z oczekiwaniami pracodawców, właścicieli przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych, poszukujących odpowiednio wykształconego personelu do prowadzenia operacji logistycznych i zarządzania bazą transportową.

 Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Wiele zlokalizowanych na naszym terenie firm produkcyjnych poszukuje specjalistów od zarządzania dostawami, dystrybucji i gospodarki magazynowej, uczestniczących przy projektowaniu i organizacji procesów produkcyjnych.

          Zgodnie z wymogami kształcenia praktycznego w programie kształcenia położono nacisk na zajęcia laboratoryjne, warsztatowe i projektowe, prowadzone przez praktyków o dużym doświadczeniu zawodowym, zatrudnionych w przedsiębiorstwach naszego regionu. W programie studiów szczególną wagę położono na przedmioty związane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w prowadzeniu operacji logistycznych.

Ponieważ rynek usług logistycznych jest w dużej mierze rynkiem międzynarodowym studenci w trakcie studiów poznawać będą podstawy jego prawnego uregulowania a także nauki języków obcych na poziomie B2.

 Absolwenci będą mieli możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na wybranych uczelniach.

Kierunek: PRACA SOCJALNA  to kształcenie w specjalnościach –Praca socjalna w pomocy społecznej oraz Praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień.

  Kierunek ten uwzględnia holistyczne podejście do jego problemów człowieka.  Praktyczny charakter kierunku pozwala  na pracę z klientem, grupami społecznymi i szeroko rozumianą społecznością lokalną w instytucjach realizujących zadania w zakresie opieki społecznej i pracy socjalnej. Absolwenci kierunku Praca socjalna mogą być zatrudniani  w gminnych, powiatowych,  wojewódzkich i rządowych  jednostkach  organizacyjnych pomocy społecznej jak również w  podmiotach leczniczych, placówkach resocjalizacyjnych, fundacjach oraz w instytucjach, które realizują zadania z zakresu polityki społecznej  i pracy socjalnej.

Mają też możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia kształcących w obszarach nauk społecznych i nauk humanistycznych. Absolwenci będą mieli również możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji w zakresie specjalizacji I i II stopnia „pracownik socjalny” oraz uzyskiwać dodatkowo na studiach podyplomowych np. w zakresie terapii uzależnień, organizacji pracy społecznej czy rynku pracy i profilaktyki społecznej.

     Zapraszamy!

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments