MEiN: Od 1 marca dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach

Od 1 marca będzie możliwe organizowanie dodatkowych specjalnych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Na ten cel przeznaczonych będzie 180 mln zł – poinformowała na dzisiejszej konferencji prasowej (8.02.2022) wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek.

 

– To pierwszy etap prac w ramach ustawy o wsparciu uczniów i ich rodzin. Decyzja o przeznaczeniu dodatkowych środków wynika z potrzeb i z badań, które mocno wskazują, że po pandemii niezbędne jest dodatkowe wsparcie w szkołach. Kondycja psychiczna dzieci się mocno pogorszyła – mówiła wiceminister.

Dodała, że na dodatkowe wsparcie od 1 marca przeznaczone zostanie 180 mln złotych. Wsparcie, o którym mowa będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w tym zakresie. O ostatecznym ich kształcie, stosownie do potrzeb, zdecyduje dyrektor szkoły.

 

Szkoła zadecyduje również o terminie rozpoczęcia zajęć. Te powinny jednak zostać zrealizowane do 20 grudnia br.

Jak zapewnia ministerstwo podział środków będzie maksymalnie uproszczony i zostanie dokonany przez MEiN na podstawie liczby uczniów w szkołach na dzień 30 września 2021 r. Środki na rachunki JST przekaże Ministerstwo Finansów. – Zakładamy, że przekazanie środków nastąpi przed terminem rozpoczęcia zajęć – informuje MEiN.

Szacunkowa liczba godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyniesie:

  • w szkole liczącej 100 uczniów – 63 dodatkowe godziny zajęć,
  • w szkole liczącej 200 uczniów – 127 dodatkowych godzin zajęć,
  • w szkole liczącej 300 uczniów – 191 dodatkowych godzin zajęć,
  • w szkole liczącej 400 uczniów – 255 dodatkowych godzin zajęć,
  • w szkole liczącej 500 uczniów – 319 dodatkowych godzin zajęć,
  • w szkole liczącej 600 uczniów – 383 dodatkowe godziny zajęć.

 

Wsparcie finansowe na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów szkół niepublicznych i publicznych, które nie są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na uczniów szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne rejestrowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zostanie przekazane w formie dotacji celowej.

Wiceminister dodała, że w 2022 r. zabezpieczono również 520 mln zł na pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych od września 2022 r.

Wymiar zatrudnienia będzie zależny od liczby uczniów w przedszkolu/szkole.

 

ren

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments