Konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów sołectwom w gminie Krzynowłoga Mała

Na podstawie art.5a ust.2 i art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XIV/73/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzynowłoga Mała (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 937), Wójt Gminy Krzynowłoga Mała zawiadamia, że w terminie od dnia 29 kwietnia 2016 roku, do dnia 20 maja 2016 roku trwają konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Krzynowłoga Mała.

 

> > OBWIESZCZENIE < <

 

 

 

> > ZARZĄDZENIE < <

 

 

 

> >FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG < <

 

 

 

> > PROJEKTY STATUTÓW SOŁECTW < <


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments