Komunikat dla rolników w sprawie zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie

KOMUNIKAT

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Makowie Mazowieckim informuje, że 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie:

– ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r (Dz. U. z 2012, poz.1512) oraz

– wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, 2 rozporządzenia Rady Ministrów:

  • w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810,
  • w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka Amflora

Te akty prawne nakładają na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa nowe zadania polegające na sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem materiału siewnego oraz sprawowanie kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie stosowania materiału siewnego.
Producenci rolni, którzy nie zastosują się do powyższych przepisów będą podlegali określonym sankcjom.
W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień podczas działań kontrolnych apeluję do wszystkich uprawiających kukurydzę aby zadbali o przechowywanie dokumentów zakupu materiału siewnego kukurydzy oraz etykiet urzędowych, którymi oznakowane są wszystkie opakowania tego materiału. Dokumenty te będą podlegały sprawdzeniu podczas przeprowadzanych przez PIORiN kontroli przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego, w tym odmian zmodyfikowanych genetycznie. Jednocześnie przypominam, że brak etykiety na opakowaniu świadczy o nielegalnym pochodzeniu materiału siewnego.

Bliższych informacji udziela:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Oddział w Makowie Mazowieckim

ul. Osiedle Bazar 15

tel. (29) 717 12 47

Kierownik Oddziału w Makowie Maz.

Leszek ChodkowskiSprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.