Jest wolny etat w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Poszukiwany jest starszy referent ds. osób niepełnosprawnych.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, mające swoją siedzibę przy ul. Berka Joselewicza 6 poszukuje starszego referenta ds. osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • wykształcenie średnie lub wyższe, odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
  • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość aktów prawnych z zakresu: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie;
  2.  Znajomość programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, „Wyrównywania różnic między regionami”, umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych, znajomość pakietu Microsoft OFFICE (Word, Excel).

 

Wśród zadań wykonywanych na stanowisku znajdziemy m.in.: opracowywanie i realizacja zgodnych ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Przasnyskim, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, sporządzanie sprawozdania z realizacji programów w celu przedstawienia ich Radzie Powiatu i udostępnieniu na potrzeby Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i Samorządu Województwa Mazowieckiego, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.

Osoby zainteresowane dokumenty mogą składać do 27 stycznia 2023 r.  do godz. 16:00.

 

ren

 

Sprawdź również
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Alina
Alina
14 dni temu

Zapewne już jest osobą, a ten nabór to proforma

ona
ona
14 dni temu
Reply to  Alina

znam osobe w innym duzym miescie , ktora na zlecenie brala te robote bo nie chccieli jej zatrudnic na etat czyli jako dodatkowa pomoc. Dwa lata bez urlopu, ubezpieczen w niepewnosci. Z czasem jedna z osob odchodzila i ta osoba niestety musiala wziac udzial w konkursie z nnymi chetnymi kandydatami na posade , ktora wykonywala jako zlecenie, dzielo dwa lata. Przypadek, przygotowanie, ale i znajomosc wymogow, regol sprawily ze wygrala ten konkurs Czy byla to formalosc ? nie wiem ale musiala sie dobrze i rzetelnie przygotowywac w zakresie do tej pracy , regulaminach, wymogach. I mocno jej zalezalo i mocno… Czytaj więcej »