Gmina Przasnysz: Wyprawka szkolna na rok 2016/17

Urząd Gminy w Przasnyszu informuje, że w nowym roku szkolnym pomocą z programu „Wyprawka szkolna” będą objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 5 lipca 2016r. dofinansowanie zakupu podręczników dotyczy uczniów :

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Dofinansowanie zakupu podręczników obejmuje ww. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia. Wniosek należy złożyć w terminie do 20 września 2016 r. – do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku 2016/17.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments