Gmina Krasne. W 2024 roku wyższy podatek od nieruchomości

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Krasne, radni zdecydowali, że stawki podatku od nieruchomości wzrosną w 2024 roku.

 

Radni gminy Krasne zdecydowali się podnieść stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku.

Stawki podatków od nieruchomości, które będą obowiązywać w 2024 roku:

Od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,98 zł od 1 m2 powierzchni, (2023 – 0,91 zł)
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,02 zł od 1 ha powierzchni, (2023 – 5,58 zł)
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,44 zł od 1 m2 powierzchni, (2023 – 0,41 zł)
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,96 zł od 1 m2 powierzchni. (2023 – 3,67 zł)

Od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych – 1,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, (2023 – – 0,95 zł)
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, (2023 – 23,89 zł)
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 14,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, (2023 – 12,99 zł)
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, (2023 – 5,66 zł)
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, (2023 – 6,51 zł)
  • od budowli – 2 % ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.l pkt.3 i ust. 3-7 ustawy z dnia12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (bez zmian).

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments