Zawiadomienie dla mieszkańców Przasnysza. Posiedzenia Rady Miejskiej odbędą się w nietypowym miejscu.

Zawiadamia się mieszkańców miasta, że w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Przasnyszu. W tym samym miejscu 26 maja o godzinie 15.00 odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej oraz posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które rozpocznie o godzinie 17.00.

 

Tematem obrad XXV Sesji Rady Miejskiej będzie podjęcie uchwał w sprawie:

 

  • Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2029.
  • Zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok.
  • Udzielenia Powiatowi Przasnyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
  • Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.
  • Zmiany uchwały Nr XVIII/129/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Przasnysz obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
  •  Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia bezdomnym z terenu Gminy Miasta Przasnysz.przedłużenia terminu * Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Przasnysza.
  • Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu.
  • Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Miasta Przasnysz”.
  • Sprawy różne

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej odbędzie się 26 maja 2020 r. o godzinie 17.00 i zostanie poświęcone analizie wykonania budżetu za ubiegły rok.

 

M. Jabłońska


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments