Zapraszamy do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI w zakresie przeciwdziałania otyłości.

To już druga edycja przeciwdziałania otyłości wśród dzieci z powiatu przasnyskiego. Zapraszamy do i zgłaszania dzieci do kolejnej edycji. Zajęcia rozpoczną się już we wrześniu 2019 r. Udział w projekcie „Smak zdrowia – wdrażanie wczesnego wykrywania i leczenia otyłości wśród dzieci”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020, jest zupełnie bezpłatny. Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. Partnerem – Fundacja ProEdoo. Niezbędny wkład własny do projektu zapewnia Powiat Przasnyski.


Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną otyłością. Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2019 roku. Wsparcie obejmuje m. in.:
– opiekę medyczną,
– poradnictwo dietetyczne,
– wsparcie psychologiczne,
– warsztaty edukacyjno-żywieniowe dla dzieci i ich rodziców, w tym wspólną naukę przyrządzania zdrowych i smacznych potraw, materiały szkoleniowe przydatne w przyswajaniu wiedzy, ciekawe zajęcia i grywalizację,
– cykliczne zajęcia sportowe: gimnastykę oraz zajęcia na basenie,
– bezpłatny transport i opiekę na basen dla uczestników projektu.

Zajęcia będą realizowane przez cały rok szkolny 2019/2020.

Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.

Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji pod numerem telefonu: 572 069 641, 508125949,
e-mail: rekrutacja@proedoo.pl

Biuro projektu – SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, pokój Z113.

Regulamin projektu – pobierz tutaj.

Formularz rekrutacyjny – pobierz tutaj.


Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments