XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu  5 czerwca 2016 r. w sali OSP Czernice Borowe odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.  

W zjeździe uczestniczyli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Przasnyszu – st. bryg. inż. Sławomir Niestępski,  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przasnyszu – Bogdan Rzepczyński, Kapelan Gminny – Ks. Andrzej Rutkowski, Wójt Gminy Czernice Borowe – Wojciech Brzeziński oraz delegaci reprezentujący 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czernice Borowe zrzeszone w Oddziale Gminnym Związku. Prowadzący obrady Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Włodzimierz Stolarczyk przedstawił sprawozdanie (do pobrania), w którym dokonano wszechstronnej oceny pięcioletniej statutowej działalności oraz stanu realizacji własnych uchwał. Jednostki OSP z terenu gminy brały aktywny udział w akcjach ratowniczych na terenie gminy i poza jej granicami, miejscowych zagrożeniach, takich jak: wypadkach drogowych, wichurach, akcjach powodziowych. Stan wyposażenia normatywnego jednostek OSP z terenu Gminy Czernice Borowe został oceniony jako dobry.

- dsc_0055.jpg

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Włodzimierz Stolarczyk podziękował ustępującemu Komendantowi Gminnemu – druhowi  Krzysztofowi Olszewskiemu za sumienne wykonywanie zadań związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych. Podziękowania zostały skierowane także do pozostałych członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i wszystkich druhów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Czernic Borowych, Pawłowa Kościelnego, Rostkowa i Węgry. Za pomoc w realizacji zadań statutowych podziękowano Wójtowi Gminy i Radzie Gminy Czernice Borowe.

W dalszej części Zjazdu wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czernicach Borowych na kadencję 2016 – 2020, który ukonstytuował się następująco:

Prezes – Włodzimierz Stolarczyk,

Wiceprezes – Tomasz Kukowski,

Wiceprezes – Zdzisław Rudziński,

Komendant Gminny – Jerzy Łukasiak,

Sekretarz – Łukasz Łąkowski,

Skarbnik – Krzysztof Łąkowski,

Członek prezydium- Marek Jakóbiak,

Członek zarządu – Tadeusz Bastkowski,

Członek zarządu – ks. Andrzej Rutkowski,

Członek zarządu – Wojciech Brzeziński.

Nowo wybranej władzy gratulujemy oraz życzymy owocnej współpracy i wielu sukcesów w czasie swej działalności.

- dsc_0051.jpg

Monika Łukasiak


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...