Poznaliśmy plany inwestycyjne powiatu przasnyskiego na 2019 rok. Wydatki to prawie 88 mln zł.

Uchwalając zeszłoroczny budżet, wydatki inwestycyjne powiatu przasnyskiego na rok 2018 zaplanowano w wysokości przekraczającej 136 mln zł. W tej chwili znamy już kształt tegorocznego budżetu, w którym inwestycje mają pochłonąć niemal 88 mln. Na liście znalazło się 28 zadań, a część z nich to projekty wieloletnie. Wśród najważniejszych wydatków jest m.in. budowa hali sportowej z płytą lodowiska przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu. Jej budowa w 2019 roku ma kosztować 5,5 mln zł. Zaplanowano także ponad 7,5 miliona na remont i rozbudowę budynku starostwa powiatowego oraz inkubator przedsiębiorczości w Zdziwóju za niecałe 9,5 mln. Jest też 1,5 mln na rozbudowę zbiornika wodnego w Chorzelach.

Wśród wydatków majątkowych dominują remonty dróg. Przasnyszan ucieszy przebudowa drogi wojewódzkiej 544 za prawie 12 mln zł. Liczymy na powstanie chodników i ścieżki rowerowej do strefy gospodarczej i cmentarza komunalnego oraz ronda na skrzyżowaniu Sierakowo-Zawadki. Remont czeka też ul. Gołymińską, która potrzebuje nowej nawierzchni i chodników. Limit wydatków na to zadanie wynosi 600 tys. zł. Dość skromnie zapowiadają się środki na zbiornik retencyjny w Przasnyszu. Na ten cel zapisano jedynie 0,5 miliona zł, a to kropla w morzu potrzeb. Jeszcze mniej (80 tys. zł) przeznaczono na przebudowę skrzyżowań drogi krajowej nr 57 z drogami powiatowymi.

Dochody bieżące powiatu przasnyskiego wynoszą 151 mln 652 tys. 711 zł. Wydatki majątkowe, czyli środki, które mają zostać przeznaczone na inwestycje w 2019 r. to 87 mln 957 tys. 456 zł.  Deficyt budżetowy ustalono na poziomie 4,5 mln zł. Zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych. Za przyjęciem uchwały budżetowej na 2019 rok głosowała zdecydowana większość radnych, jedynie Zenon Szczepankowski wstrzymał się od głosu. Jak co roku budżet będzie stale aktualizowany i ulegnie modyfikacjom.

Limity wydatków inwestycyjnych na rok 2019 kształtują się następująco:

 1. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 616 z drogą powiatową nr 3216W w miejscowości Krzynowłoga Mała” – 80.000,00 zł
 1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. – Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie – 11.756.000,00 zł
 1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele” – 11.756.000,00 zł
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec – Kuchny – Płoniawy Bramura od km 6+622,14 do km 8+054,27” – 2.700.000,00 zł
 1. „Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE działki Nr 140” – 68.600,00 zł
 1. „Przebudowa, rozbudowa DP 3208W ( Wielbark ) – gr. woj.- Zaręby, w tym przebudowa mostu na kanale Omulew – Płodownica i dojazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3208W ( Wielbark ) – gr. woj. – Zaręby na odcinku od km 10+150 do km 11 + 140” – 200.000,00 zł
 1. „Rozbudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Małowidz w ciągu drogi powiatowej nr 3212W Małowidz – Olszewka – Parciaki wraz z dojazdami w km 1+262,00 do km 2+262,00” – 50.000,00 zł
 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo” – 464.521,55 zł
 1. „Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 57 z drogami powiatowymi na terenie Powiatu Przasnyskiego” – 80.000,00 zł
 1. „Budowa układu drogowo – infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN – T” – 14.000.000,00 zł
 1. „Remont ulicy Gołymińskiej w Przasnyszu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu” – 600.000,00 zł
 1. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego ETAP III” – 12.080.025,83 zł
 1. „Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, serwerów, ploterów, kopiarek”. (2019) – Wydział Geodezji” – 110.000,00 zł
 1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” – 64.293,00 zł
 1. „Zakup sprzętu i oprogramowania – Starostwo Powiatowe” – 15.000,00 zł
 1. „Remont i przebudowa z dostosowaniem do wymogów ochrony ppoż. budynku administracyjno – biurowego znajdującego się w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5” – 20.000,00 zł
 1. „Centrum Aktywizacji Biznesu – Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych” – 7.530.674,88 zł
 1. „Przyłączenie Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach do sieci gazowej” – 48.650,41 zł
 1. „Budowa Hali Sportowej z płytą lodowiska przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu” – 5.500.000,00 zł
 1. „Wzmocnienie potencjału kulturalnego powiatu przasnyskiego poprzez dostosowanie istniejącego obiektu Szkoły Rolniczej do nowych funkcji kulturalnych powiatu, w tym Szkoły Muzycznej I stopnia w Przasnyszu” – 4.000.000,00 zł
 1. „Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w SPZ ZOZ w Przasnyszu w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta oraz jakości usług medycznych” – 2.904.900,00 zł
 1. „Dostosowanie infrastruktury Szpitala w Przasnyszu poprzez przystosowanie komunikacji pionowej i łazienki dla osób niepełnosprawnych” – 163.161,00 zł
 1. „Poprawa jakości zdrowia w powiecie przasnyskim poprzez inwestycje w aparaturę medyczną w zakresie POZ i AOS w SPZZOZ Przasnysz” – 220.000,00 zł
 1. „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu” – 1.377.125,60 zł
 1. „Remont budynku internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach” – 689.900,00 zł
 1. „Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej” – 9.478.553,75 zł
 1. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele ” – 1.500.000,00 zł
 1. „Budowa przepływowego zbiornika retencyjnego w obszarze funkcjonalnym miasta Przasnysz oraz Gminy Przasnysz wraz z infrastrukturą uzupełniającą i rekreacyjną” – 500.000,00 zł

M. Jabłońska


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments