Pomoc w usuwaniu azbestu z dachów

Urząd Gminy Przasnysz przypomina, że do końca tego roku trwają zapisy dla wszystkich chętnych mieszkańców gminy, którzy chcą usunąć eternit z dachów swoich domów. Gmina zamierza w przyszłym roku pozyskać dofinansowanie na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wszyscy chętni, którzy planują usunąć eternit pokrywający budynki prywatne, mogą uczynić to z pomocą Urzędu Gminy Przasnysz. Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW właściciele takich budynków będą to mogli uczynić nieodpłatnie. Nie będą musieli ponadto martwić się o to, jak zutylizować zebrany eternit. Wszystkie koszty z tym związane pokryje budżet gminny.

Aby określić wielkość zapotrzebowania, Urząd Gminy Przasnysz prowadzi zapisy dla osób, które zdecydują się w przyszłym roku na wymianę pokrycia dachowego (z eternitu na materiały nieszkodliwe dla zdrowia). Dzięki temu łatwiej będzie określić, jaka będzie faktyczna liczba gospodarstw, które będą mogły skorzystać z programu.

Stosowny wniosek, jak również dokładniejsze informacje na temat usuwania eternitu z budynków, można uzyskać w siedzibie Urzędu, ul. św. St. Kostki 5, pokój nr 7.


Urząd Gminy w Przasnyszu
 


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments