Konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2017r.”

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, w terminie od dnia 11.01.2017r. do dnia 25.01.2017r. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy, adresu, danych rejestrowych osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział w konsultacjach. Wzór formularza stanowi załącznik do zarządzenia.

1168

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments