Uwaga mieszkańcy Karwacza. Gmina informuje o obowiązku podłączenia się do kanalizacji.

Urząd Gminy w Przasnyszu informuje, że została oddana do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz i Zawadki wybudowana w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karwacz etap II i Zawadki”. Na razie uruchomiona została jedna z trzech przepompowni ścieków tj. P1C .

 

– W związku z powyższym tylko właściciele następujących nieruchomości położonych na działkach w obrębie geodezyjnym w Karwaczu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 28, 29/3, 30/1/, 30/3, 32/1, 33, 34, 37/1, 2273, 2275, 2276, 2278/1, 2282/2, 2283/3, 2286, 2287 zobowiązani są do podłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej. Obowiązek ten wynika  z art. 5 ust.1 pkt. 2 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). Nadzór nad realizacja wskazanego wyżej obowiązku sprawuje Wójt Gminy – informuje wójt Grażyna Wróblewska.

Wewnętrzną instalację sanitarną w nieruchomości, z pominięciem istniejącego szamba, należy połączyć z siecią kanalizacyjną. Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zgłosić na piśmie do zarządzającego tj. Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, pok. nr 6, która będzie dokonywała rozliczeń za odprowadzone ścieki bytowe na podstawie wskazań licznika głównego. Odbiór przyłączenia odbywać się będzie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Gminy Przasnysz.

Termin na dokonanie podłączenia do kanalizacji upływa 30.04.2021 r.  W przypadku nie wywiązania się z obowiązku w wyznaczonym terminie, z urzędu zostanie wszczęte postępowanie, w wyniku którego Wójt Gminy Przasnysz wyda decyzję nakazująca na podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, a wykonanie decyzji będzie podlegało egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

– Właściciele pozostałych nieruchomości położonych w tym rejonie tj. od posesji Karwacz 83 w kierunku Karwacza i mających doprowadzoną kanalizację sanitarną do granicy działki muszą złożyć wniosek  o wydanie warunków technicznych na przyłącze kanalizacyjne – dodaje wójt.

 

ren


 

Sprawdź również
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Ait
Ait
1 rok temu

A może zamiast straszyć i przymuszać trzeba się spotkać z mieszkańcami służyć pomocą, wytłumaczyć, uświadomić, a nie zachowywać się jak car i bóg.