Udało się! Prawie 50 tys. zł na zakup miernika suszy w powiecie przasnyskim.

Sukcesem zakończyły się starania pracowników starostwa powiatowego w Przasnyszu o sfinansowanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego budowy stacji meteorologicznej na terenie naszego powiatu, która pomoże w ustaleniu skali suszy rolniczej i wesprze rolników w udokumentowaniu jej wystąpienia. To bardzo ważne, ponieważ do tej pory system oceny suszy w Polsce stał na głowie. Na ten cel do powiatu popłynie 48 tys. zł.

 

Wczoraj radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu wsparcia na 17 takich obiektów, z czego jeden powstanie na terenie naszego powiatu. Aby uzyskać wsparcie na budowę tego typu stacji, należało złożyć wniosek. Jak się okazuje, przasnyskie starostwo podjęło taką próbę jeszcze w ubiegłym roku, ale wtedy się nie udało. Zważywszy na wagę problemu, wynikającą z tego, że nasz powiat jest regionem typowo rolniczym, pojęto decyzję o ponowieniu starań, co właśnie przyniosło efekt.

 

Zmiany klimatyczne są coraz bardziej odczuwalne. Małe opady bądź ich brak skutkują suszą i przyczyniają się do obniżenia plonów, spadku poziomu wód gruntowych, a nawet zaniku wody w istniejących zbiornikach. Dzięki wsparciu samorządu na terenie całego województwa pojawią się nowe stacje meteorologiczne. Pomogą one rolnikom nie tylko w uzyskaniu odszkodowań, ale też mogą pomóc w wyborze struktury upraw w gospodarstwie.

– Z naszych ustaleń wynika, że na Mazowszu mamy niewiele stacji meteorologicznych, które dawałyby nam dane pozwalające zbadać skalę tzw. suszy rolniczej. A im większe oddalenie punktów pomiarowych od miejsc dotkniętych suszą, tym mniej precyzyjne dane. Dokładne zbadanie zjawiska „suszy rolniczej” otworzyłoby rolnikom możliwość ubiegania się o odszkodowania za poniesione straty. Zdecydowaliśmy, że pomożemy 17 mazowieckim powiatom w utworzeniu takich stacji – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza na terenie województwa mazowieckiego powstanie sieć stacji meteorologicznych o łącznej wartości 800 tys. zł, które pomogą w ustaleniu skali suszy rolniczej.

O problemach z monitoringiem suszy oraz o staraniach starostwa o stację pogodową informowaliśmy tu:

Ocena suszowych strat rolniczych będzie bardziej sprawiedliwa? Powiat przasnyski złożył wniosek o stację meteorologiczną.

M. Jabłońska


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments