Szpital w Przasnyszu ogłosił konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej SOR-u

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce ogłosiła konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Wymagane kwalifikacje – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 10 lipca 2023r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023, poz. 1515) oraz § 12 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. 2023 poz. 1225 t.j.)

Kandydaci zgłaszający się na konkurs powinni złożyć dokumenty określone w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 lutego 2012 r.. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (DZ. U. 2021 poz. 430 t.j.)

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  • kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
  • oświadczenie, że kandydat wyraża na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postepowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej kandydaci składają w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie BIP Starostwa Powiatowego i na stronie BIP SPZZOZ w Przasnyszu tj.: do dnia 25.04.2024 r.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – 30 dni po upływie terminu składania ofert. Miejsce: siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15/7, 07 – 410 Ostrołęka. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej przasnyskiego szpitala.

 

ren

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
6 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
kibic
kibic
1 miesiąc temu

Po co ten konkurs jak już i tak dyrekcja wybrała.

Radek
Radek
1 miesiąc temu

Lekarze mówią po polsku czy tak jak w innych szpitalach sobie z tym nie radzą? Pani pielęgniarka też nie musi znać języka?

Jan z Przasnysza
Jan z Przasnysza
1 miesiąc temu

Ja myślę, że już czas na konkurs na stanowisk dyrektora szpitala. Zmiana na tym stanowisku, to niezbędna konieczność.

Szczęśliwa
Szczęśliwa
1 miesiąc temu

Ratownicy na sorze to akurat mają jak paczki w maśle. Oddziałową jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Wróć do warzywniaka.

Emila
Emila
1 miesiąc temu
Reply to  Szczęśliwa

Ratownicy czy pielęgniarki ? Bo to jest różnica. Zapraszam do pracy na tym sorze jako ratownik, przekonasz się sam/sama o tych pączkach. 😉

Emila
Emila
1 miesiąc temu
Reply to  Szczęśliwa

Ratownicy czy pielęgniarki? Bo to jest ogromna różnica. Polecam iść Tobie tam do pracy jako ratownik, może Tobie jednemu/ jednej uda się te paczki zobaczyć 😉