SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO

SPRAWOZDANIE
STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO
ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO
W DNIU 30 GRUDNIA 2014 r.

 

Rok 2014 możemy, bez żadnej przesady, zaliczyć do bardzo udanych w funkcjonowaniu powiatu. Był to rok wielkich perspektywicznych planów gospodarczych i społecznych, rok wielkich inwestycji powiatowych, a zarazem rok kultury realizowany w ramach projektu Powiat Przasnyski Stolicą Kultury Mazowsza 2014. Wybory samorządowe w końcówce tego roku dały jednoznaczne przyzwolenie do kontynuacji tych planów i dały mandaty radnych każdemu, kto w sposób szczególny angażował się w realizację tych projektów. Mandat zaufania, który otrzymaliśmy od mieszkańców powiatu musi nas bardzo motywować do dalszej służby, a Ci radni, którzy otrzymali swoje mandaty już po raz piąty, czwarty, trzeci, drugi muszą w sposób szczególny czuć zobowiązanie wobec społeczności powiatu przasnyskiego. Mamy nadzieję, że osoby, które po raz pierwszy uzyskały mandat radnego powiatu przasnyskiego dołączą do drużyny, która powstały 16 lat temu powiat wydźwignęła z ostatnich miejsc rankingów potencjałów rozwojowych na I miejsce w Polsce w inwestycjach per capita, czy I miejsca w wykorzystaniu środków unijnych.

Pracy wystarczy dla każdego. Musimy pozyskać inwestorów i miejsca pracy dla mieszkańców każdej gminy. Temu służy nasz wielki i niespotykany w innych powiatach program rozwoju stref gospodarczych. Powinniśmy zadbać o jakość tych miejsc pracy. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Warszawską, WSJO w Przasnyszu, czy PWSZ w Ciechanowie. Dzięki tej współpracy istnieje szansa na rozwój innowacyjny, wysokowydajny technicznie i technologicznie oraz ekonomicznie i społecznie. Tylko taki rozwój uczyni za dość aspiracjom młodego pokolenia, o które walczymy i w obszarze edukacji, i w obszarze demografii i w obszarze produkcji, usług czy wynalazczości.

Tak zaplanowany rozwój daje nam szansę na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej przyjaznej zarówno dla ludzi młodych jak i starszych. Na pewno do takiej infrastruktury należy podjęty przez starostwo program gazyfikacji powiatu, reaktywacji i budowy linii kolejowych, elektryfikacji i energetyki odnawialnej, czy program budowy bazy kształceniowej i rekreacyjnej. Nie zaniedbujemy też obszaru pomocy społecznej dla ludzi, których los związał z jakąś dysfunkcją bez ich winy, a także ciągłej modernizacji i dbałości o nasz szpital. Temu mają służyć prace budowlane i zakupy wyposażenia realizowane na rzecz domów pomocy społecznej, czy w szpitalu powiatowym.

W porozumieniu z dowódcą 2 PORel oraz Ministerstwem Obrony staramy się o pomyślny rozwój i perspektywiczny status przasnyskiego garnizonu. W 2014 r. Zarząd Powiatu odsprzedał z w trybie bezprzetargowym, z zastosowaniem najwyższej dozwolonej przez WR bonifikaty, grunty powiatowe na potrzeby wojska. Jeśli Rada Miasta bezzwłocznie podejmie uchwałę o MPZP dla tego terenu, to już nic nie stanie na przeszkodzie w rozpoczęciu inwestycji.

Samorząd Powiatu Przasnyskiego chciałby również dbać o obszar kultury i rozwoju artystycznego, chociaż ustawodawca nie zaplanował po stronie dochodów takich powiatów jak nasz ani złotówki na te cele. Wyrazem naszej uwagi skierowanej w tę stronę jest inicjatywa utworzenia szkoły muzycznej czy inicjatywy takie jak projekt Powiat Przasnyski Stolicą Kultury Mazowsza 2014. Na dzisiejszej sesji, w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego i towarzyszących mu osób z Sejmiku Województwa i Urzędu Marszałkowskiego podsumujemy 53 wspaniałe przedsięwzięcia zrealizowane w ramach tego projektu. Spodziewamy się, że niektóre z nich zechcecie Państwo kontynuować w latach następnych.

Życzę Państwu aby ten nowy, zbliżający się rok 2015 obfitował w wiele pięknych wydarzeń, a Państwo w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa, radośnie w nich uczestniczyli.

 /-/ Zenon Szczepankowski
starosta przasnyski


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments