SMS-owy alert RCB teraz także powiadomi o złej jakości powietrza

Alert RCB – to SMS-owy system ostrzegania przed zdarzeniami zagrażającymi zdrowiu i życiu. System został wdrożony kilka lat temu i doskonale znany jest już mieszkańcom z rozsyłania ostrzeżeń głównie o anomaliach pogodowych. Teraz powiadomi nas również o złej jakości powietrza w powiecie.

 

– Ostrzeżenia będą wysyłane, gdy prognoza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  wskaże, że w danym powiecie istnieje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m3. Wartość ta została określona rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu i ryzyko wystąpienia przekroczenia tego stężenia pyłu w powietrzu będzie  podstawą do uruchomienia Alertu RCB – komentuje GIOŚ.

Ostrzeżenia  Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) są sporządzane na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza funkcjonujących w ramach GIOŚ,  prognoz meteorologicznych oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza wykonywanych przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Osoby przebywające na terenie objętym Alertem RCB będą otrzymywały SMS o treści: Uwaga! Dziś (data) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz.

 

W pracach nad uruchomieniem Alertu RCB przy złej jakości powietrza brali udział eksperci Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Instytutu Ochrony Środowiska – PIB oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

– Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu. Cząsteczki te mogą zawierać np.: związki siarki, azotu, związki organiczne (w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nie przekraczającej 10 mikrometrów – informuje WIOŚ.

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments