Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził naruszenie prawa do świadczeń zdrowotnych. Chodzi o mężczyznę odesłanego z SOR w Przasnyszu

Decyzja Rzecznika Praw Pacjenta jest echem opisanej przez nas sprawy, dotyczącej odesłania pacjenta z podejrzeniem udaru mózgu z SOR szpitala w Przasnyszu do placówki w Ciechanowie. Tam okazało się, że tomograf nie działa, dlatego pacjent został ponownie przetransportowany do Przasnysza na badanie. W powyższej sprawie działania podjął Rzecznik Praw Pacjenta, stojący na straży przestrzegania prawa pacjentów przez wszystkie placówki, które nas leczą.

 

„19 kwietnia 2021 r. Rzecznik Praw Pacjenta wydał decyzję i stwierdził naruszenie praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej pana Roberta przez Szpitalny Oddział Ratunkowy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu” – czytamy w wyjaśnieniu biura RPP.

 

Rzecznik rozpoznał sprawę i stwierdził, że 17 marca 2021 r. do szpitala został przewieziony pacjent z podejrzeniem udaru. Mężczyzna nie został zbadany przez personel medyczny szpitala w Przasnyszu. Pan Robert został odesłany do szpitala w Ciechanowie, w którym jednak tomograf komputerowy był zepsuty. Pacjent ponownie został przewieziony do szpitala w Przasnyszu, gdzie wykonano badanie tomografii komputerowej potwierdzające udar.

Rzecznik uznał, że: „W omawianej sprawie doszło do naruszenia prawa pacjenta do świadczeń. Pacjentowi bez przeprowadzenia badania, oceny stanu zdrowia w celu określenia możliwości Jego transportu do innego podmiotu leczniczego – odmówiono udzielenia świadczenia zdrowotnego. Ponadto nie wytworzono dokumentacji medycznej z odmowy udzielenia Panu Robertowi świadczenia zdrowotnego. Sytuacja ta stanowi naruszenie prawa pacjenta do dokumentacji medycznej” – czytamy w decyzji RPP.

Zgodnie z przepisami prawa – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy otrzymuje informacje o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach. RPO podkreśla, że pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.

 

Na obecnym etapie sprawy Rzecznik wniósł o:

  1. Omówienie z pracownikami szpitala niniejszej sprawy, celu wykluczenia w przyszłości analogicznych zdarzeń/sytuacji;
  2. Przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego w zakresie obowiązujących regulacji, dotyczących prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych, w tym kompleksowości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prawie do dokumentacji medycznej, w tym konieczności wytworzenia dokumentacji medycznej w przypadku odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.
  3. Rzecznik wniósł, aby listę obecności, wraz z tematami poruszonymi na szkoleniu, przesłać do wiadomości Rzecznika Praw Pacjenta oraz poinformować go o podjętych działaniach, w celu zapobiegnięcia wystąpienia analogicznej sytuacji w przyszłości.

 

Szpital w Przasnyszu ma 30 dni na poinformowanie Rzecznika Praw Pacjenta o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku w tej sprawie. W przypadku, gdy Rzecznik nie będzie podzielał stanowiska szpitala, zwróci się z wnioskiem do właściwego organu nadrzędnego o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa.

 

M. Jabłońska


 

Sprawdź również
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Konowal
Konowal
1 rok temu

Ktoś zna imię nazwisko lekarza który odmówił świadczeń?

allon
allon
1 rok temu
Reply to  Konowal

Tam wszyscy odmawiają, pacjent się nie liczy,idź prywatnie to cię przyjmą i zbadają nawet corony się nie boją