Ruszył przetarg na najem lokalu po “Ratuszowej” w Przasnyszu.

Miasto Przasnysz zaprasza do składania ofert na I pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w Przasnyszu przy ul. Rynek 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Przasnysza.

1 kwietnia br. Burmistrz Przasnysza ogłosił I pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w Przasnyszu przy ul. Rynek 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Przasnysza.

Do dyspozycji Miasto przeznacza lokal użytkowy o powierzchni 92,35 m2, który usytuowany jest w parterowej części budynku Ratusza w Przasnyszu.

Rodzaj działalności: usługi żywieniowe (mała gastronomia, kawiarnia, cukiernia) wraz z ofertą komplementarną (wystawy, koncerty, imprezy sportowe).

Termin i miejsce przetargu: Otwarcie i wybór ofert odbędzie się dnia 25.04.2019 r.o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Przasnysz, przy ul. Jana Kilińskiego 2.

Składanie ofert: Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w biurze podawczym Urzędu Miasta w Przasnyszu, przy ul. Kilińskiego 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego – I pisemny przetarg nieograniczony” najpóźniej do godziny 11:00 dnia 19.04.2019 r.

Wadium i termin jego wniesienia: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 1 000 zł /słownie złotych: jeden tysiąc/ na konto Banku Spółdzielczego w Przasnyszu nr: 79 8924 0007 0008 0080 2001 0002 najpóźniej do dnia 19.04.2019 r. z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego – I pisemny przetarg nieograniczony”.

Szczegółowe informacje i warunki przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Przasnyszu w zakładce “Przetargi na zbycie i najem nieruchomości”, w siedzibie Wynajmującego – Urzędzie Miasta Przasnysza, przy ul. J. Kilińskiego 2, pok. Nr 27, I piętro lub telefonicznie w godzinach urzędowania pod numerem (29) 756 49 21 i (29) 756 49 22.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu.


Źródło UM Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments