Przekraczasz próg 2000 kWh prądu? Rząd ogłasza „mechanizm maksymalnej ceny”

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, 11 października 2022 r. przedstawiła Radzie Ministrów założenia projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

 

Gospodarstwa domowe, które zużyją do 2000 kWh prądu rocznie nie będą musiały martwić się wyższymi stawkami w przyszłym roku. Ceny energii dla tych odbiorców bowiem, mają utrzymać się na poziomie z 2022 roku. Co jeśli przekraczamy ten próg? Ustalono maksymalne limity.

– Aby chronić odbiorców prądu, wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną – podkreśliła 11 października minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Jak wyjaśniła, proponowane przez polski rząd wsparcie obejmie małych i średnich przedsiębiorców, a także podmioty użyteczności publicznej, m.in. takie jak: szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, noclegownie czy szpitale. Zwiększy się także pomoc dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa G).

 

– Wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie wyższej niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców – informuje minister.

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z:

  • gospodarstwami domowymi – od momentu przekroczenia limitu, który rząd wprowadził już w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, czyli 2 tys. kWh – do 31 grudnia 2023 r.;
  • podmiotami użyteczności publicznej – od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90% średniego zużycia energii;
  • małych i średnich przedsiębiorców – od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90% średniego zużycia energii takiego podmiotu.

 

„Rządowe wsparcie obejmie również podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności” – podkreśla minister Anna Moskwa.

 

Będą to m.in.: podmioty systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie, podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, noclegownie i ogrzewalnie.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, poinformowała, że do 30 listopada podmioty wrażliwe powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii w sprawie zamrożenia taryf.

 

ren

Sprawdź również
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Wojtuś
Wojtuś
1 miesiąc temu

Jestem za tym żeby odbiorcy indywidualnych potraktować 200 procentową podwyżką za prąd może wreszcie patusy zaczęły by oszczędzać a tak to dostają od państwa kupę darmowej kasy i nie muszą pracować a co się przekłada na siedzenie w domu i od 6tej do 24tej palenie światła i kawka w czajniku elektrycznym. JESTEM ZA PODWYŻKĄ 200+

Jolka
Jolka
1 miesiąc temu
Reply to  Wojtuś

Teraz to błysnąłeś 😎 Pracuję, żadnych plusów. Ty widzę bogaty, to te 200% zapłać i za mnie 😉Nie krzycz o podwyżki, bo już od dawna wiadomo, że zapłacą za to ci, którzy pracują 😓