Przasnysz. Woda i ścieki w górę!

Wody Polskie, występujące obecnie w roli regulatora cen, zaakceptowały wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przasnyszu dotyczący zatwierdzenia nowych taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków, które wejdą w życie już za 7 dni. Zatwierdzone przez Wody Polskie podwyżki sięgają obecnie średnio w skali kraju 9-10 proc.

 

Woda dla gospodarstw domowych w Przasnyszu zdrożeje z 2,78 zł do 2,98 zł za metr sześcienny, zaś odbiór ścieków zdrożeje z 3,83 zł do 4,14 zł. Zmianom ulegną także stawki abonamentów, chociaż w tym wypadku nastąpi obniżka. Nowe taryfy będą ważne przez okres 3 lat, ale podczas tego czasu, co roku następować będą regularne, niewielkie podwyżki.

Ostatni wniosek taryfowy złożony przez MZGKiM pochodzi z 2018 r. Zgodnie z ostatnio płaconymi w Przasnyszu stawkami, grupa taryfowa W1 obejmująca odbiorców wody zużytej na cele bytowe, rozliczane w okresach jednomiesięcznych płaciła za metr sześcienny wody 2,78 zł netto i miesięczną opłatę abonamentową 9,92 zł (netto). Identyczną stawkę za metr sześcienny zużytej wody płaciła grupa taryfowa W2 obejmująca odbiorców wody zużytej na cele bytowe, rozliczane w okresach dwumiesięcznych, ale w przypadku tej grupy comiesięczna opłata abonamentowa wynosiła 6,53 zł netto.

 

W przypadku odbioru ścieków stawka dla grupy S1 odprowadzającej ścieki bytowe rozliczane co miesiąc wynosiła 3,83 zł netto/metr sześcienny. W przypadku tej grupy opłata abonamentowa wynosiła 3,37 zł netto/miesiąc. Grupa S2, rozliczająca się w okresach dwumiesięcznych, płaciła identyczną stawkę za metr sześcienny ścieków, ale abonament w jej przypadku wynosił 3,38 zł.

 

W związku z nowymi taryfami czekają nas podwyżki cen wody i ścieków oraz modyfikacja grup taryfowych

Nowe grupy taryfowe W1 i W2 obejmować będą gospodarstwa domowe pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczane na podstawie wskazań wodomierza. W zależności od cyfrowego oznaczenia grupy rozliczane są w jedno lub dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych.

Grupa W1 w okresie od 1-12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy płacić będzie za 1 metr sześcienny wody 2,98 zł netto i miesięczną stawkę abonamentową 4,73 zł netto.

W przypadku grupy W2 abonament za dwumiesięczny okres rozliczeniowy wyniesie 9,46 zł netto, a stawka za wodę będzie identyczna jak w przypadku grupy W1. W kolejnych latach obowiązywania taryfy przewiduje się dalsze, kilkugroszowe wzrosły stawek.

Jeśli chodzi o nowe stawki za odprowadzanie ścieków, wprowadzone zostają nowe nazwy grup taryfowych, zaczynające się od litery K. Najbardziej interesują nas grupy K2 i K4, obejmujące odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będących jednocześnie odbiorcami wody. Są to w szczególności: gospodarstwa domowe, podmioty użyteczności publicznej i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których ilość odprowadzanych ścieków rozliczana będzie na podstawie wodomierza głównego. W zależności od cyfrowego oznaczenia grupy w jednomiesięcznym (grupa K2) lub dwumiesięcznym (K4) okresie rozliczeniowym.

W przypadku obu grup stawka za metr sześcienny ścieków netto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy wyniesie 4,14 zł. Abonament miesięczny za ścieki wyniesie 3,58 zł/mc lub 5,25 zł za dwa miesiące. Nowe taryfy przewidują, że powyżej 12 miesiąca obowiązywania stawki za ścieki i za abonament wzrosną.

 

Przyczyną podwyżek jest m.in. wzrost kosztów

– Musimy się wywiązywać z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, opracowywanych przez Spółkę i uchwalonych przez Radę Miasta, musimy także dokonywać bieżących napraw i modernizacji zarówno wszelkich urządzeń w stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, jak i sieci. Ostatnia kilkugroszowa podwyżka za wodę i ścieki miała w Przasnyszu miejsce w sierpniu 2020 r. Na przestrzeni ostatnich miesięcy znacznie wzrosły jednak koszty. Ostatnie podwyżki cen prądu spowodowały wzrost cen energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych o 46%. Była wprawdzie rekompensata, ale takiemu zakładowi jak nasz przysługiwała ona jedynie przez pół roku. Energię elektryczną kupujemy w formie przetargu. Przez pewien czas koszty udawało nam się obniżać względem cen taryfowych, przystępując do grupy zakupowej zrzeszającej kilkadziesiąt podobnych zakładów. Niestety na początku tego roku wprowadzono dodatkową opłatę mocową, która w znacznej części „pożarła” wynikające z przetargu oszczędności. To sprawia, że podwyżki za wodę i ścieki były nieuniknione, z czym zgodził się regulator, czyli Wody Polskie – wyjaśnił prezes MZGKiM Marcin Jakubowski.

Nowe taryfy zaczną obowiązywać w ciągu 7 dni od ich ogłoszenia, czyli już 29 września 2021 r.

 

M. Jabłońska

Sprawdź również
guest
10 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
moga
moga
1 rok temu

czemu tak mało

kasia
kasia
1 rok temu
Reply to  moga

Wstyd drożej niż w Ciechanowie

Mac
Mac
1 rok temu

Wszystko idzie w górę, więc nie ma co się dziwić.

Mati*
Mati*
1 rok temu
Reply to  Mac

Nie no, normalka, wszystko drożeje, od tak samo z siebie… W ogóle nie na co się dziwić, nieeee. Wszystko jest w porządku.

Job
Job
1 rok temu
Reply to  Mac

Pewnie podnieśmy zatem ceny energii, paliwa, wody i innych podstawowych dóbr i podatków. Wtedy na pewno ceny chleba pójdą w dół.

iciw
iciw
1 rok temu
Reply to  Mac

Masz rację Mac. Gdyby nie 500+ od rządu, to by nam do pierwszego nie wystarczyło.

Jerzy
Jerzy
1 rok temu

Inflacja dosięgnie każdą dziedzinę naszego życia. Wincyj 500 + dla niepracujących

Ewa
Ewa
1 rok temu

A już za chwilę, już za momencik… Opłata za śmieci zależna od zużycia wody ..

Ait
Ait
1 rok temu
Reply to  Ewa

Napewno będę mył pudełka po jogurtach itp zanim wrzucę do worka. Takiego.

Mieczysław
Mieczysław
1 rok temu

Prawidłowo „dobra zmiana”… a dług publiczny rośnie… Maski na nosy