Powiat przasnyski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach

Zarządu Powiatu Przasnyskiego ogłosił konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach.

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r., poz. 2578)

Oferty należy składać w terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach” na sekretariacie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu (I piętro), ul. Św. Stanisława Kostki 5 lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz.

Dodatkowo na kopercie należy zamieścić następujące dane:

  • imię i nazwisko kandydata,
  • adres do korespondencji,
  • nr telefonu kontaktowego.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, tel. 29 307 62 55.

 

ren

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments