Porządek XLVI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

XLVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 22 lipca 2021 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe  w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdań z Nadzorów Wodnych: w Przasnyszu, Pułtusku, Makowie Mazowieckim, Ciechanowie, Szczytnie i Ostrołęce.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 303/2021).
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 304/2021).
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie – Miasto Przasnysz (Nr druku 305/2021).
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 306/2021).
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. (Nr druku 307/2021).
 10. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Wnioski i oświadczenia.
 13. Zakończenie sesji.
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments