Ponad 60 inwestycji w powiecie przasnyskim. Na co dostali pieniądze?

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie przasnyskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 60 inwestycji.

 

Ponad 60 inwestycji w powiecie przasnyskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

– Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL). – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć zarówno tych infrastrukturalnych, jak i tych dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

 

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie przasnyskim dofinansowane zostaną 3 projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 241,6 tys. zł. Dofinansowane zostały:

Dofinansowane zostały:

 • kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie miasta i gminy Chorzele – 33,2 tys. zł;
 • kampania edukacyjna na rzecz czystego powietrza w gminie Przasnysz – 12,4 tys. zł;
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez mycie ulic na mokro w mieście Przasnysz – 195,9 tys. zł;

 

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorząd województwa w tym roku dofinansuje w sumie 157 zadań. W powiecie przasnyskim wsparcie w wysokości 125 tys. zł otrzymały dwie inwestycje.

Dofinansowane zostały:

 • realizacja projektu zieleń wraca do rynku – modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu – 100 tys. zł;
 • budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Czernicach Borowych – 25,3 tys. zł.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk (sejmikowy klub KO), wiele zgłoszonych projektów dotyczyło modernizacji oświetlenia ulicznego. – Samorządy coraz częściej stawiają na rozwiązania, które mają szerokie pole oddziaływania. Tak jak w tym przypadku, gdy z jednej strony gminy dbają o środowisko, a jednocześnie mają szansę na wygenerowanie oszczędności w swoich budżetach i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

 

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie przasnyskim w tym roku dofinansowane zostaną aż 32 inwestycje, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 320 tys. zł.

– Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla mieszkańców są te drobne inwestycje. Dzięki pomocy samorządu Mazowsza na terenie całego regionu powstają place zabaw, siłownie plenerowe czy remontowane są świetlice wiejskie – podkreśla radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski (sejmikowy klub PSL).

Dofinansowane zostały:

 • budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gadomiec Chrzczany – 10 tys. zł;
 • remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej – 10 tys. zł;
 • budowa placu zabaw w sołectwie Rzodkiewnica – 10 tys. zł;
 • rozbudowa placu zabaw w sołectwie Rycice – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Wieś – 10 tys. zł;
 • zakup wyposażenia i odnowienie powłok malarskich w świetlicy wiejskiej w sołectwie Raszujka – 10 tys. zł;
 • poprawa bezpieczeństwa  i modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Borkowo Falenta – 10 tys. zł;
 • remont świetlicy wiejskiej w Olszewcu – 10 tys. zł;
 • remont altanki i ogrodzenia stawu wiejskiego w Pierzchałach – 10 tys. zł;
 • urządzenie miejsca rekreacji w sołectwie Górki – 10 tys. zł;
 • rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzielin – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bartołdy – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzozowo Wielkie – 10 tys. zł;
 • montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowokrasne – 10 tys. zł;
 • montaż i wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Milewo-Tabuły – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kozin – 10 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kurowo – 10 tys. zł;
 • montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości  Ulatowo – Czerniaki – 10 tys. zł;
 • montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Borowe – Chrzczany – 10 tys. zł;
 • montaż solarnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowe – Stańczyki – 10 tys. zł;
 • montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowo – Skorupki – 10 tys. zł;
 • montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Plewnik – 10 tys. zł;
 • wyposażenie  świetlicy wiejskiej w Gostkowie – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu przy przystanku w Mirowie – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Cierpigórz – 10 tys. zł;
 • odnowa świetlicy wiejskiej w Lesznie – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w Górach Karwackich – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie placu wiejskiego w Dobrzankowie – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mchówko – 10 tys. zł;
 • rozbudowa placu zabaw w Obrębie – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabowo – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Fijałkowo – 10 tys. zł.

 

Mazowsze dla sportu

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie przasnyskim wsparcie w wysokości ponad 909 tys. zł otrzymało 5 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

 • modernizacja bieżni okrężnej 400 m na Stadionie Miejskim w Chorzelach – 160 tys. zł;
 • budowa strefy aktywności fizycznej w Czernicach Borowych – 75 tys. zł;
 • rozwój infrastruktury sportowej poprzez wykonanie ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu – 210 tys. zł;
 • przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Olszewce – 300 tys. zł;
 • budowa ścianki wspinaczkowej w Bogatem – 163,7 tys. zł.

 

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 5 strażnic z powiatu przasnyskiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył blisko 150 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

 • modernizacja strażnicy, gmina Krasne – 30 tys. zł;
 • remont strażnicy, gmina Przasnysz – 29,1 tys. zł;
 • modernizacja strażnicy, gmina Czernice Borowe – 30 tys. zł;
 • remont strażnicy, gmina Jednorożec – 30 tys. zł;
 • modernizacja strażnicy, gmina Krzynowłoga Mała – 30 tys. zł.

 

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej czy remonty strażnic. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 13 ochotniczych straży pożarnych z powiatu przasnyskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 220 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

 • sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Czernice Borowe – 14,1 tys. zł;
 • sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Węgra – 4,4 tys. zł;
 • środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Pawłowo Kościelne – 1,4 tys. zł;
 • nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Jednorożec – 100 tys. zł;
 • nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Krasne – 80 tys. zł;
 • środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Mchowo – 2,9 tys. zł;
 • środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Obrąb – 2,7 tys. zł;
 • środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Bogate – 1,7 tys. zł;
 • środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Stara Krępa – 2,7 tys. zł;
 • środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Karwacz – 3,1 tys. zł;
 • środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Dobrzankowo – 2,5 tys. zł;
 • środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Szla – 3,2 tys. zł;
 • środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Gostkowo – 1,1 tys. zł.

 

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 835,8 tys. zł otrzymają 2 projekty z powiatu przasnyskiego.

Dofinansowane zostały:

 • poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu – 390 tys. zł;
 • remont i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małowidzu – 445,8 tys. zł.

 

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie przasnyskim wsparcie w wysokości 100 tys. zł otrzymały dwie inwestycje.

Dofinansowane zostały:

 • remont (restauracja) w zakresie niezbędnych prac zabezpieczających Stadniny Koni Krasne – 40 tys. zł;
 • remont linii kolejowej wąskotorowej na odcinku Klewki – 60 tys. zł.

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments