Ogłoszono przetarg na „prace ratunkowe” kościoła w Czernicach Borowych. Oferty można składać do 26 marca

Gmina Czernice Borowe ogłosiła przetarg na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych”. Projekt został dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

 

– Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych służących zabezpieczeniu, zachowaniu i utrwaleniu  substancji zabytkowego kościoła parafialnego pw. Dziesięciu Tysięcy Młodzieniaszków jako cennego przykładu architektury sakralnej późnogotyckiej na Mazowszu w ramach inwestycji pt. „Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych” – czytamy w zamówieniu.

Prace ratunkowe czernickiego kościoła będą polegały na sporządzeniu kompleksowej dokumentacji projektowej, która zostanie uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz zgodna z wytycznymi ujętymi we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

Zakres zamówienia obejmuje:

Prace projektowe:

 • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (budowlanej oraz wykonawczej) dla systemu odwodnienia fundamentów budynku kościoła w postaci drenażu w opasce wokół budynku i studni chłonnych wraz zaprojektowaniem izolacji przeciwwilgociowej, technologię wykonania naprawy i uzupełnienia fug w ścianie fundamentowej kościoła oraz dokumentacje przebudowy chodnika wokół obiektu z profilowaniem terenu z uzyskaniem wymaganych przepisami lub żądaniem właściwego organu administracji opinii, uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp.;
 • wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej budynku; opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w pełnym zakresie realizacji;
 • uzyskanie w razie potrzeby w imieniu zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; zaprojektowanie wszelkich układów technologicznych;   opracowanie wszelkich układów technologicznych;
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej; opracowanie instrukcji eksploatacji zaprojektowanych rozwiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów w miarę potrzeb.

Prace budowlane:

 • roboty rozbiórkowe na terenie wokół kościoła,
 • rozbiórka betonowego chodnika (istniejącej opaski) wokół budynku,
 • wykonanie nowego chodnika (nowej opaski) po istniejącym śladzie,
 • odsłonięcie i oczyszczenie ścian fundamentowych,
 • spoinowanie murów z kamienia,
 • izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian fundamentowych wykonanie chodnika (opaski) z kruszywa z obrzeżami z materiału wskazanego przez Konserwatora Zabytków, na podbudowie żwirowej wokół budynku kościoła z ułożeniem rur drenarskich w otulinie z obsypaniem żwirem,
 • wykonanie studzienek drenarskich oraz studzienki rewizyjnej, włączenie rur spustowych,
 • wyprofilowanie terenu po wykonanych pracach z przywróceniem do stanu pierwotnego,
 • wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych w oparciu o stosowne projekty / wymagania,
 • przygotowanie w razie potrzeby niezbędnej dokumentacji do odbiorów związanych z przekazaniem inwestycji do użytkowania, w razie potrzeby udział w czynnościach odbiorowych przez Nadzór Budowlany oraz wszystkich innych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

Przedsiębiorcy swoje oferty mogą składać do 26 marca 2024 roku, do godz. 15.00. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 30 listopada 2024 roku.

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Robert
Robert
1 miesiąc temu

Brawo 👏 Księże Michale , jest Ksiądz prawdziwym gospodarzem.