Nowe regulacje dotyczące prowadzenia dziennika budowy

Od 27 stycznia 2023 r. przepisy prawa budowlanego wprowadzą nowe regulacje dotyczące dziennika budowy. Będzie go można prowadzić w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy (system EDB).

 

Warto zauważyć, że przepisy nie nakazują, by dziennik budowy był prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej. Zezwalają na dotychczasowe prowadzenie go w formie papierowej. Przejście na formę wyłącznie elektroniczną nastąpi dopiero w 2030 r., a tradycyjna forma książki obiektu budowlanego będzie dostępna do końca 2026 r. To inwestor będzie decydował, czy wybierze formę papierową czy cyfrową.

Wystąpienie przez inwestora o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje w systemie EDB. Dlatego niezbędne jest założenie konta. Posiadanie profilu zaufanego umożliwi nam założenie rzeczonego konta.

 

Organ architektoniczno – budowlany ma obowiązek wydać dziennik w terminie 3 dni od złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

Dyrektor Wydziału Budownictwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zauważa, że „dotychczas brak było jednoznacznej normy wskazującej, że uprawnienie do uzyskania dziennika budowy posiada inwestor. Po nowelizacji, art. 47g ust.1 zm. pr. bud. wskazuje expressis verbis,  że o wydanie dziennika budowy występuje inwestor. On zakłada konto w systemie EDB i staje się wyłącznym użytkownikiem tego konta.  Inwestor udostępniania dziennik budowy innym uczestnikom procesu budowlanego oraz pozbawia ich dostępu do dziennika budowy. Po otrzymaniu dziennika może dodać pozostałych uczestników procesu budowlanego w systemie,  którzy oprócz niego mogą dokonywać wpisów w dzienniku. Są nimi: kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz upoważniony przedstawiciel inwestora”.

 

Dziennik w wersji papierowej można kontynuować w wersji elektronicznej. Jednakże jeżeli przejdziemy na wersję elektroniczna nie będziemy mieli możliwości powrotu na wersję papierową.

Z dziennika będzie można korzystać także w trybie offline. Pod adresem https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl od 27 stycznia br. zostanie uruchomiony system Elektronicznego Dziennika Budowy.

 

ren

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments