Na Mazowszu pojawią się nowe miasta

10 nowych miast w Polsce (3 na Mazowszu) i zmiana granic kilkunastu innych to zapisy, które znalazły się w projekcie rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

 

Jak informuje Polska Agencja Prasowa do ministra właściwego do spraw administracji publicznej wpłynęło 21 wniosków rad gmin w tej sprawie. Opublikowany właśnie projekt uwzględnia wnioski trzech mazowieckich miejscowości o nadanie statusu miejskiego.

I tak z początkiem przyszłego roku status miasta w województwie mazowieckim zyskają:

  • Cegłów – powiat miński
  • Nowe Miasto – powiat płoński
  • Jedlnia-Letnisko – powiat radomski.

 

Pozytywnie zostały rozpatrzone też niektóre wnioski o zmianę granic miasta. Wśród nich znalazł się Różan z powiatu makowskiego, w którym do dotychczasowego obszaru miasta włączona zostanie część obszaru ewidencyjnego wsi Paulinowo o łącznej powierzchni 533,29 hektarów. Wnioskowany do przyłączenia obszar zamieszkują 22 osoby. Poszerzenie granic Różana poprzedziły konsultacje z mieszkańcami, którzy opowiedzieli się za zmianą.

– Cała idea ma na celu stworzenie nowych możliwości do rozwoju gminy Różan i ściągnięcie strategicznych inwestorów, którzy zapewnią miejsca pracy dla wszystkich chętnych. Zmiana ułatwi również przekształcanie nieruchomości rolnych i zalesień pod zabudowę mieszkaniową i usługi – mówił o zmianie granic miasta burmistrz Piotr Świderski.

 

ren

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments